صلوات پیامبر در نماز

image: 

پرسش:

آیا پیامبر(ص) که نماز می‌خواندند بر خودشان صلوات می‌فرستادند؟

پاسخ:

نماز با اذکار آن چیزی است که توسط جبرائیل در معراج به پیامبر اکرم(ص) آموزش داده شد و پیامبر نیز مأمور بود مطابق همان شیوه نماز بخواند. از سوی دیگر همان طور که انسان می‌تواند برای خودش دعا کند و از خدا چیزی بخواهد پیامبر نیز می‌تواند برای خودش از خداوند تقاضای رحمت و ارتقای درجه داشته باشد.

موضوع: