دسترسي به قرآن امام علي (ع)

image: 
چرا امامان شیعه، شیعیان را از وجود قرآن امام علی محروم کرده اند؟ چه اشکالی داشت با وجود عدم پذیرش عمومی، این کتاب نیز مانند سایر منابع دینی در دسترس شیعیان باشد؟ ارزش و جایگاه قرآن کریم به عنوان کتاب الهی برای هدایت و راهنمایی انسانها، جایگاهی بسیار فوق العاده و با اهمیت است؛ لذا از هر امری ( ولو مصحف دیگری) که احیانا منجر به وارد شدن لطمه و ضربه به این جایگاه والا و مهم شود و یا موجب تشطط و اختلاف بین مسلمانان گردد باید دوری نمود. مصحف امام علی علیه السلام، از نظر آیات قرآنی چیزی اضافه بر اصل قرآن ندارد. بلکه شامل اضافاتی مانند تفسیر و شأن نزول و ... است. و اگر چیزی بود که جامعه انسانی برای هدایت به سوی خداوند به آن نیاز داشته باشد، حتما امام معصوم ـ که وظیفه راهنمایی انسانها را بر عهده دارد ـ آن را بیان می فرمود. افزون بر این که روایات تفسیری زیادی از ائمه معصومین علیهم السلام موجود است که می تواند تعلیم گرفته از همان مصحف امام علی باشد که توسط ائمه معصومین در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.
موضوع: