حضرت اسماعیل(ع)

image: 
سن حضرت اسماعیل(علیه السلام) چقدر بود که همراه پدر برای ذبح شدن رفت؟ و چرا قرآن، فرزند حضرت ابراهیم را غلام حلیم خطاب کرد؟

سن حضرت اسماعیل(علیه السلام) چقدر بود که همراه پدر برای ذبح شدن رفت؟ و چرا قرآن، فرزند حضرت ابراهیم را غلام حلیم خطاب کرد؟

در بعضی منابع تاریخی سن او 13 سال ذکر شده است.(1)
واژه غلام به عقیده بعضى به هر كودكى قبل از رسیدن به سن جوانى گفته مى‏ شود و بعضى آن را به كودكى كه از ده سال گذشته و هنوز به سن بلوغ نرسیده است اطلاق كرده ‏اند. از تعبیرات مختلفى كه در لغت عرب آمده مى ‏توان استفاده كرد كه غلام حد فاصل میان طفل (كودک) و شاب (جوان) است كه در زبان فارسى از آن تعبیر به نوجوان مى‏ كنیم.
در تفسير حليم گفته اند كسى است كه در عين توانائى در هيچ كارى قبل از وقتش شتاب نمى كند و در كيفر مجرمان عجله اى به خرج نمى دهد، روحى بزرگ دارد و بر احساسات خويش مسلط است.
راغب در «مفردات» مى گويد: حلم به معنى خويشتن دارى به هنگام هيجان غضب است، و از آن جا كه اين حالت از عقل و خرد ناشى مى شود گاه به معنى عقل و خرد نيز به كار رفته، و گر نه معنى حقيقى حلم همان است كه در اول گفته شد، ضمنا از اين توصيف استفاده مى شود كه خداوند بشارت بقاى اين فرزند را تا زمانى كه به سنى برسد كه قابل توصيف به حلم باشد داده است، و چنان كه در آيات بعد خواهيم ديد او مقام حليم بودن خود را به هنگام ماجراى ذبح نشان داد، همان گونه كه ابراهيم نيز حليم بودن خود را در آن هنگام، و هم در موقع آتش سوزى آشكار ساخت.(2)
لذا حضرت اسماعیل غلامی بود دارای صفت حلم.

پی نوشت ها:
1. البدء و التاريخ، مطهر بن طاهر المقدسى (م 507)، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، بى تا، ج3، ص64؛ تاريخ الأمم و الملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (م 310)، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بيروت، دار التراث، ط الثانية، 1387/1967، ج1، ص276؛ مجمع البيان، طبرسى، فضل بن حسن، ناصر خسرو، ايران- تهران‏، 1372 ه. ش‏، چاپ 3، ج8، ص324.
2. تفسير نمونه، آيت الله مکارم شيرازي، دار الكتب الإسلامية، ايران- تهران‏، 1371 ه. ش‏، چاپ 10، ج 19، ص 110.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید