جهاد منتظران ظهور

image: 
منتظر واقعی کیست و جهاد او چگونه است؟

منتظر واقعی کیست و جهاد او چگونه است؟

براي منتظران حضرت حجت(عجل الله فرجه) خصوصيات زيادي گفته شده است كه به برخي از مهمترين آن ها اشاره مي شود:
شناخت امام هر عصری از مهمترين نشانه های منتظران است، تا جايی كه شناخت امام زمان به منزله معرفت خداوند متعال دانسته شده است.(1) يعنی شناخت امام، راهی براي رسيدن به خدا است. در برخی روايات نيز وارد شده كسی كه امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.(2)

تقوی و اخلاق نيكو نيز در برخی روايات به عنوان اوصاف منتظر شمرده شده است.(3) به طور کلی، محاسن اخلاق و اصلاح نفس، در زمان غيبت، باعث رضايت امام زمان شده و مومن را به منتظر واقعی تبديل می كند و به عبارت ديگر باعث ايجاد سنخيت بين شيعيان و امام خواهد شد.
اميد به ظهور و انتظار واقعي حضرت حجت(عجل الله فرجه) نيز از اوصاف منتظران واقعی است، به طوری كه با توجه به برخی روايات كه اصلاح امر حضرت را در يک شب ميسر دانسته اند، اين اميد معنا پيدا می كند. البته در عين اميد به ظهور بايد صبر نيز داشته باشند.
ثبات قدم در اعتقاد به ظهور و دعا براي ظهور حضرت نيز از خصوصيات منتظر واقعي است.(4) تا جايي كه عامل نجات در آخرالزمان همين ثبات قدم و دعا برای امام زمان دانسته شده است. در حالت كلی ياد امام زمان نيز برای ثبات اعتقاد به ايشان موثر است.

لذا با توجه به خصوصيات منتظر حقيقی، جهاد او را می توان در ابعاد شخصی و اجتماعی تعريف كرد. جهاد فردی او آماده سازی خود برای ظهور است كه شامل مبارزه با نفس و رشد فضائل اخلاقی در خويش می شود. علاوه بر اين جهاد شخصی، جهادی اجتماعی و فرهنگی نيز بر عهده اوست كه مواردی مانند امر به معروف و نهی از منكر و جهاد فرهنگی را شامل می شود.

پي نوشت ها:
1. فیض کاشانی، ملا محسن، (1415)، تفسیر الصافی، تصحیح حسین اعلمی، دوم، تهران، مکتبه الصدر، ج5، ص75.
2. سيد بن طاووس، (1400)، الطرائف‏، اول، قم، خیام، ج2، ص382.
3. ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم، (1397)، الغيبة(للنعماني)، تصحیح علی اکبر غفاری، اول، تهران، نشر صدوق، ص200.
4. صدوق(ابن بابویه)، محمد بن علی، (1395)، كمال الدين و تمام النعمة، تصحیح علی اکبر غفاری، دوم، تهران، اسلامیه، ج2، ص384.
 

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: