جسم بودن خداوند

image: 

 اگر خداوند جسم نيست، پس فلسفه ساخت كعبه چيست؟
 شما ابتدا تناقض میان جسم نبودن خدا و ساخت کعبه را بیان کنید آنگاه به دنبال رفع آن تناقض باشید، به عبارتی دیگر جسمانی نبودن خدا چه ربطی به ساخت بنائی منسوب به خدا دارد؟ بیت الله به خاطر شرافت و عنایت ویژه ایست که خداوند به آن مکان دارد و الا تمام سرزمین های موجود در تمامی سیاره های مال خداست. اصولا تمام چیزهائی که به خداوند نسبت داده می شود چنینند، همانند: 1- شهر الله، که به ماه رمضان اطلاق می شود، همه ماه ها، ماه خداست اما ماه رمضان نسبت خاصی با خدا دارد، نه اینکه خداوند محدود به زمان شده باشد. 2- یوم الله، همه ایام مال خداست اما یوم الله، ارتباط بیشتری با خدا دارد. 3- مالک یوم الدین، خداوند صاحب روز جزاست، در حالی که خداوند صاحب همین دنیا نیز هست، اما در روز جزا واضح و عیان است که مالک خداست بطوری که هیچ کس در آن وقت نمی تواند انکار کند. بیت الله نیز چنین است، نسبتی با خدا دارد اما این نسبت مادی نیست بلکه نسبت عنایتی و شرافتی است.

لينك بحث اصلي :http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=26496

موضوع: