ثواب زیارت امام رضا (ع)

image: 

پرسش:

آیا احادیثی که درباره ثواب زیارت امامان بوده مبالغه و برای ترغیب شدن مردم نیست؟ اگر این گونه است که عادلانه نیست. آیا یک بار زیارت امام رضا ۱۰۰۰حج ثواب دارد؟ پس با این تفاسیر دیگر چرا حج برویم؟

پاسخ:

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می‌کنیم:

۱. اعطای ثواب‌های فراوان عامل تشویقی مهم و اثرگذاری برای انجام زیارات و کارهای خیر است. اما این امر در صورتی مصداق بازارگرمی است که خالی از واقعیت باشد.

۲. چنین کاری برخلاف عدالت هم نیست چرا که اعطای ثواب‌های فراوان لطف است نه حق، و همه می‌توانند از این لطف بهره‌مند شوند. خلاف حکمت نیز نیست چرا که کاری خلاف حکمت است که فاقد دلیل موجه باشد ولی می‌دانیم که اعطای ثواب کلان، دلیل موجهی دارد: زیارت معصومین(ع) نوعی بزرگداشت مقام امامت است که پیروی از آن برای هدایت بشر ضرورت دارد. 

۳. اگر در روایات آمده که ثواب زیارت امام رضا(ع) برابر با ثواب ۱۰۰۰ بار حج است به معنای اندک شمردن ارزش حج نیست. در واقع حج و زیارت خانه خدا ظاهری دارد که مردم به دور آن می‌گردند، اما باطنی هم دارد که جز با تربیت دینی در محضر امامان شیعه(ع) به آن نمی‌رسیم. توجه دادن امامان(ع) به زیارت قبرشان نیز از این نظر اهمیت دارد که یاد و خاطره ایشان را زنده نگه می‌دارد و مانع از به فراموشی سپردن سلوک معنوی و بیانات دینی ایشان درباره باطن دین می‌شود. 

موضوع: