تعبير خواب ابن سيرين

image: 

نظر شما در مورد تعبير خواب ابن سيرين چيست. آيا واقعيت دارد يا خير؟
1. اولا ؛ اصل خواب و تعبیر آن مورد قبول همه است و واقعیت دارد . ثانیا؛ علم تعبیر خواب از هزاران سال پیش تا به امروز، همواره مورد توجه پیامبران و امامان و دانشمندان و عموم مردم بوده است. خدای تعالی این علم را به حضرت یوسف(علیه السلام) و بعضی از پیامبران داده است و قرآن شریف نیز بدان اشاره نموده است. 2. علم تعبیر خواب روشمند و بر اساس قاعده است. بحث تعبیر خواب بحث كارشناسی و بحث تخصص است كه با قواعد خاص خودش انجام می‌گیرد و همانند علم تفسیر قرآن و دیگر علوم، باید روشمندانه انجام گیرد و قواعد خاص خودش را دارد. آن چه در علم تعبیر خواب مهم است آن است كه فرد از احاطه كافی برخوردار باشد و بر اساس قواعد خاص خود خواب‌ها را تعبیر و تفسیر بكند و روشنمندانه كار كارشناسی خود را دنبال كند. چنین كاری از ناحیه هر كس صورت گیرد ارزشمند است چه مطابق با واقع، واقع شود و چه به خطاء رود. اگر هم كارشناس در كار خود خطاء‌كند، مرتكب گناه نشده و عذاب نمی‌بیند. چون كارش را روشنمندانه و بر اساس قواعد دنبال كرده است. با استفاده از مقدمات فوق پیرامون کتاب تعبیر خواب ابن سیرین می توان گفت: تعبیر خواب ابن سیرین كار كارشناسی است كما این كه دیگران هم تعبیر خواب نموده‌اند و تعبیر خواب می‌كنند و هنوز هم هستند كسانی كه تعبیر خواب می‌كنند، هر چند ممكن است به خطاء‌ تعبیر خواب نمایند و تعبیر خوابشان مطابق با واقع نباشد. تخصص و كارشناسی به معنای عصمت و مصونیت از اشتباه و خطاء نیست. در كارشناسی روشمندی و احاطه‌ بر قواعد مهم است. پس به هر تقریر علم تعبیر خواب،‌ فنی است كه ابن سیرین به طور نسبی از آن برخوردار بوده است و چون كار او از كارشناسی خاص خودش برخوردار است، به طور نسبی از ارزش خاصی هم برخوردار است. و این معنای معصوم بودن و مصون از اشتباه نیست. ممكن است تعبیر خواب او با واقع مطابقت نكند. منبع: تلخیص از سایت اندیشه قم.

لينك بحث اصلي :http://http://www.askquran.ir/thread27062-2.html

موضوع: