بی نماز

image: 

پرسش :

آیا بی نماز همیشه در برزخ و قیامت می سوزد؟

 

پاسخ :

بر اساس آیات قرآن کریم، سه گروه هستند که به صورت ابدی در آتش جهنم هستند: کافران، مشرکان و منافقان(۱). اگر نماز نخواندن به دلیل کفر، شرک یا نفاق باشد؛ فرد، در آتش جهنم، جاودانه است؛ یعنی اگر فرد، از این جهت نماز نمی خواند که وجود خدا را نمی پذیرد یا در کنار خداوند، به افراد یا اشیایی اعتقاد دارد که هم ردیف خدا هستند یا خود را مسلمان نامیده؛ اما در خفا و فضای خلوت خود، مسلمان نیست؛ در آتش جهنم، جاودانه خواهد ماند.

اگر نماز خواندن بر اثر کفر، شرک و نفاق نباشد و مثلا فرد، از روی تنبلی نماز را به جا نمی آورد و به عبارتی، نماز را سبک می شمارد؛ مشمول عذاب‌های الهی خواهد بود. امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرماید: «آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دهید. آن هنگام که از آنها پرسیدند: چه چیز شما را به دوزخ کشانده است؟ گفتند: ما از نماز گزاران نبودیم.»(۲)

با این حال، خداوند، بخشنده است و اگر بنده‌ای پشیمان شود و توبه کند؛ یعنی با خود و خداوند تعهد کند که از این پس، نماز خود را ترک نمیکند، مورد بخشش پرودگار قرار می گیرد.

پی نوشت‌ها:

۱.سوره آل‌عمران، آیه ۱۱۶؛سوره بینه، آیه ۶; سوره فرقان، آیات ۶۸ و ۶۹; سوره توبه، آیه ۶۸.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹.

موضوع: