بعثت پیامبران

image: 

پرسش:

هدف از بعثت پیامبران چیست؟

 

پاسخ:

با توجه به خدای هستی بخش و صفات کمالی او از جمله حکمت متوجه می شویم که وجود انسان، به غرضی بالاتر از این دنیای مادی مربوط می شود.

در این دنیا، انسان رنج ها و ناخوشی های بسیار می کشد و جدای از آنکه هر لذتش می تواند با رنجی توام باشد، هر آنچه به دست می آورد، از دست می دهد. ثروت و زیبایی و قدرت و حتی علم، با محاسبه این دنیا برای انسان باقی نمی ماند.

بیماری، بلایای طبیعی، شرور ناشی از خباثت دیگران هم اگر به انسان گزندی نرسانند، مرگ غیر قابل گریز هر آنچه در دست انسان است، از چنگ او درمی آورد. (از نگاه مادی) پس رنج کشیدن برای تحصیل آنها بی معناست و از محضر خدای متعال بعید است که انسان را برای چنین زندگی عبثی خلق کرده باشد.

از اینجاست که متوجه معاد می شویم و دلایل و مویدات فراوان دیگری نیز برای آن می یابیم. مثل نیروهای غیر مادی در وجود انسان، ابزار ادراکی قلب و عجائب عالم رویا که تنها بخشی از نشانه های عالم مجردات و زندگی پس از مرگ در وجود انسان است.

با این حال و توجه به اینکه هدف از خلقت ما، در ورای عالم ماده است، می بینیم که به شخصه دست ما از فهم جزئیات عالم غیر مادی کوتاه است و نمی دانیم که چگونه باید سعادت خود در نسبت با آن را رقم بزنیم. از همین رو خدای متعال باید برنامه و دستور العمل روشنی برای ما تبیین کند.

و از آنجا که آلودگی ها و ناپاکی های ما، می تواند موجب کج فهمی از دستورالعمل ها شود، یا آنکه ضعف ما درک ظرایفش را برای ما ناممکن می کند، باید بندگانی پاک با قوت درک عالی وجود داشته باشند که بتوانند دستورالعمل الهی را به شکل کامل دریافت کرده و به تفصیل در اختیار سایر انسان ها قرار دهند. و البته علاوه بر هدایت بیانی، با رهبری و الگو بودن، رهروان این راه را به درستی به سمت مقصود ببرد.

که این نقش و جایگاه برای پیامبران و انبیای الهی است. که وحی را با قلب پاک خویش دریافت کرده، و با عصمت خویش برای همگان تبیین می کند.

البته از زاویه نگاه طولی، می توان هدف های متعدد دیگری برای بعثت ذکر نمود. که  همگی در همین راستاست.

از جمله حدیثی از  حضرت علی (ع) درباره دلیل بعثت که می فرمایند: خداوند پیامبران را در پی هم مبعوث نمود، تا ادای عهدی را که خداوند در فطرتشان با آن ها بسته بود از آنان بخواهند و نعمت های فراموش شده او را به یادشان بیاورند و با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجت کنند و دفینه های خرد آنان را برایشان برانگیزند».

که این فرمایش حاضر ناظر بر نقش پیامبران در توجه دادن انسان ها بر زندگی دینی است. و موارد دیگری نظیر بسط عدل و تعالی اخلاق و ... همه در راستای تبیین همین زندگی متعالی با نگاه به آخرت است.

موضوع: