افکار و عقائد شیعه

image: 

 افکار و عقائد شیعه منطبق بر کدام آیات قران می باشد؟
سوالی که از سوی شما مطرح شده است ، جنبه های مختلفی دارد و اگر بخواهیم به طور دقیق به این سوال بپردازیم ، نیازمند بحثی مفصل هستیم . ولی به طور اجمال می توان اینگونه پاسخ داد که شیعه افکار و اعتقادات خود را از کتاب الله و پیامبر اکرم (ص) و نیز اهل بیت (ع) دریافت می کند . چنانچه قرآن را کتاب الله و معجزه بدانیم ، این کتاب پیامبر را اسوه حسنه می داند و مومنین را به پیروی از ایشان فرا می خواند . و همچنین پیامبر هم در موارد متعددی اهل بیت و خصوصا حضرت علی را به عنوان جانشین خود معرفی می کند(در این مورد احادیث زیادی از سوی پیامبر وجود دارد که در صورت نیاز می توان به آنها اشاره کرد) . فلذا شیعیان برای به دست آوردن معارف خود به این منابع مراجعه می کنند (قرآن و حدیث پیامبر و اهل بیت) موفق باشید

لينك بحث اصلي:http://http://www.askquran.ir/thread30391.html

موضوع: