اعمال نیک غیر مسلمان

image: 

پرسش:
آیا اگر غیر مسلمان عمل خیری انجام دهد از او پذیرفته است؟ اگر بله پس چه اصراری هست که همه مسلمان شوند؟ اگر خیر این با عدالت خدا سازگار است؟

پاسخ:
درباره اینکه آیا کارهای خیری که غیر مسلمانان انجام می‌دهند ثوابی هم دارد یا نه سه دیدگاه عمده وجود دارد:

۱ نظر افراط:
برخی از روشن فکران عقیده دارند که بین مسلمان و غیر مسلمان در پاداش و رفتن به بهشت فرقی وجود ندارد.(۱)

۲ نظر تفریط:
برخی دیگر عقیده دارند که به فعالیت‌های نیک غیر مسلمانان پاداش داده نشده و به بهشت هم نمی‌‌روند. 

۳ دیدگاه اعتدال:
دیدگاه اعتدال از آیات و روایات استفاده می‌شود. شهید مطهری و برخی از نظریه پردازان اسلامی، طرفداران این دیدگاه هستند. بر اساس این نگرش، فعالیت و خدمات کسانی مثل مخترعان و مکتشفان کافر که با انگیزه انسان دوستی شکل می‌گیرد، پاداش دارد. با این توضیح که اگر کافر منکر خدا و یا مشرک باشد، یا پاداشش در دنیا داده می‌شود یا از عذاب جهنم او کاسته می‌شود: «کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها می‌دهیم و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! (ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می‌رود و آنچه را عمل می‌کردند، باطل و بی‌اثر می‌شود!»(۲)

اما اگر کافر پیرو یکی از ادیان الهی (مثل مسیحیت و یهودیت) باشد و حقانیت دین اسلام برایش مشخص نشده باشد و در شناخت حق هم کوتاهی نکرده باشد، از پاداش دنیایی و آخرتی (بهشت) برخوردار می‌شود. بنابراین اصل در حساب قیامت، در حق طلبی انسان‌ها و تسلیم در مقابل آن، یا انکار حقیقت است.

جهت مطالعه بیش‌تر: کتاب «عدل الهی» (بخش اعمال خیر غیر مسلمانان)، شهید مطهری و تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۳۱۲ ۳۱۷.

پی نوشت‌ها:
۱. عدل الهی، ص۳۳۵.
۲. هود(۱۱) آیه ۱۵،۱۶
 

موضوع: