«بسم الله...» قبل از غذا

image: 
چرا باید قبل از غذا خوردن «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت؟

چرا باید قبل از غذا خوردن «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت؟

در روایات وارده از معصومین (سلام الله علیهم) آدابی به هنگام غذا خوردن یا آشامیدن بیان شده است. در کتب فقهی نیز فقهای عظام بخشی را به آداب خوردن و آشامیدن اختصاص داده اند و مواردی را تحت عنوان مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن بیان داشته اند. ضمن اینکه از سیره معصومین نیز مطالبی در این باره نقل شده است. یکی از آداب خوردن و آشامیدن بردن نام خدا قبل از شروع غذا و نوشیدنی است. از سفارش به گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» به هنگام غذا خوردن و تمامی مواردی دیگری که ذکر خدا در آن سفارش شده است دانسته میشود که آنچه اهمیت دارد و هدف از توصیه فوق می باشد یاد خدا به هنگام هر عملی است. لذا نه فقط غذا خوردن بلکه برای آغاز هر کاری گفتن بسم الله سفارش شده است. و این سفارش برای توجه داشتن و توجه دادن بنده به ذکر قلبی و لسانی به خداوند در تمامی اعمال و رفتارش است. از سوی دیگر بردن نام خدا به هنگام هر عملی شبیه به واکسینه کردن فرد در برابر انواع و اقسام ویروس هاست. لذا بردن نام خدا از ورود و نفوذ و شراکت شیطان در عمل آدمی جلوگیری می کند زیرا آدمی با ذکر خدا عمل خود را در حصن حصین الهی قرار داده است و پایان آن را نیز با حمد و سپاس الهی به اتمام رسانده تا در این میان جز خدای را رازق و منعم ندانسته باشد. لذا هر چند اصل شراکت شیطان در طعام یا نطفه آدمی یا سایر اعمال با مجوز الهی صورت می گیرد اما همین مجوز با ذکر خدا باطل می شود و از نفوذ شیطان و شراکت او جلوگیری می کند. با عنایت به مطالب فوق معلوم می شود که سخن گفتن به هنگام غذا خوردن در صورتی که مربوط به خدا و نعمت های الهی یا آموزهای دینی باشد که زمینه تدبر و اندیشه ورزی بیشتر درباره خداست نه تنها منعی ندارد بلکه در راستای نام و یاد خدا ارزیابی و تجویز می شود. از سوی دیگر در صورت نسیان بردن نام خدا، فرمودند هنگامی که یادتان آمد بسم الله بگویید که باز هم اثر خود را می گذارد و نسبت به قبل و بعد از فراموشی موثر است. تکرار بسم الله در باره غذاهای متنوع در یک سفره یا چند وعده غذایی نیز همان هدف بالا را رصد می کند تا آدمی هیچ گاه از نام و یاد خدا غافل نباشد زیرا هر نعمتی شکر ویژه خود را لازم دارد و سزاوار است که آدمی برای هر نعمتی در آغاز و پایان آن نام و یاد خدا را ببرد. برای آگاهی بیشتر از روایات مربوط به آداب غذا خوردن می توان به کتب روایی یا کتبی که با عنوان «آداب غذا خوردن در اسلام» تالیف شده است مراجعه نمود که عمدتا بخشی را به این موضوع اختصاص داده اند، مانند کتاب «الآداب الدینیه للخزانه المعینیه، ترجمه احمد عابدی، فصل هشتم: فی آداب الاکل و الشرب و ما یتعلق بهما» و کتاب «مکارم الاخلاق» تالیف حسن بن فضل طبرسی صفحه 140 به بعد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید