اخلاق

شرط انفاق کردن چیست؟

شرائط و محدوه انفاق

الف: شرط انفاق کردن چیست؟ ب: شامل چه کسانی می شود (دهنده و‌ گیرنده)؟ ج: آیا نقص عضو کردن خود هم انفاق محسوب می شود؟ د: حد و حدود در انفاق چگونه برای جامعه اسلامی مفید هست که حقوق رعایت گردد...

صفات رذیله ای که در قیامت حیوان محشور می شوند چیست؟

در قیامت به شکل حیوان

صفات رذیله ای که در قیامت حیوان محشور می شوند چیست؟ آیا مطلع شدن از اسرار مردم بدون رضایت ایشان، از صفات رذیله نیست؟ عقاب چنین افرادی چیست؟

هر معصیت و...

سلوک و اقسام آن

سلوک و اقسام آن

سه سؤال:
1- در مورد سلوک نظری، سلوک عقلانی، سلوک قرآنی و مراحل آنها توضیح بفرمایید.
2- یک سالک چه اموری را باید در مسیر سلوک خود محقق سازد، تا در این امر موفق شود؟
3- راه...

خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادها چیست؟

خاصیت عدد چهل

خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادها چیست؟

اعداد نه تنها در زندگی مادی که در زندگی معنوی ما نیز حائز اهمیت اند. عدد چهل در فرهنگ دینی و اسلامی در میان سایر...

موانع غفلت یا عوامل غفلت زدا، اقسام و انواع غفلت و همچنین آثارغفلت چه در این دنیا و چه آن دنیا را توضیح بفرمایید؟

غفلت؛ موانع، اقسام، آثار

موانع غفلت یا عوامل غفلت زدا، اقسام و انواع غفلت و همچنین آثارغفلت چه در این دنیا و چه آن دنیا را توضیح بفرمایید؟ هم چنین اوصاف و نشانه های غافلان چیست؟

الف: از امور...

صراط مستقیم از نگاه قرآن و عرفان به چه معناست؟

صراط مستقیم از نگاه قرآن و عرفان

صراط مستقیم از نگاه قرآن و عرفان به چه معناست؟

الف: صراط مستقیم از نگاه عرفان
به دیده عارفان همه جنبندگان جهان بر صراط مستقیم هستند؛ یعنی همه آنان بی هیچ اعوجاجی راه مستقیمی را که غایت...

چه تفاوتی میان عرفان عملی و اخلاق عملی وجود دارد؟

تفاوت عرفان عملی و اخلاق عملی

چه تفاوتی میان عرفان عملی و اخلاق عملی وجود دارد؟ و این دو چه مشترکاتی و چه مفترقاتی با هم دارند؟ اهداف عرفان عملی چه اموری می باشند؟

الف: تفاوت های...

یکی از روش های پرطرفدار در عرفان های نوظهور، روش خلسه، مدیتیشن و یوگا و تمرکز است؛ لطفا در مورد این روش ها توضیحاتی بفرمایید.

خلسه، مدیتیشن و یوگا

یکی از روش های پرطرفدار در عرفان های نوظهور، روش خلسه، مدیتیشن و یوگا و تمرکز است؛ لطفا در مورد این روش ها توضیحاتی بفرمایید.

توضیح این نوع روش ها بدین...