اخلاق

یک خانواده در آخر الزمان می تواند تحت تاثیر چه عواملی فاسد شود؟

آخرالزمان و تربیت خانواده

یک خانواده در آخر الزمان می تواند تحت تاثیر چه عواملی فاسد شود؟

آخرالزمان معانی نسبی و متعددی دارد که یکی از آن ها دوره پیشا ظهور است که به عنوان بدترین...

سوالم درباره علم خدا و اختیار انسان هست. دین از طرفی از اختیار دفاع میکند و از طرف دیگر از علم خدا به اعمالی که قرار است اختیاری انجامش بدیم و هنوز مشخص نیست چی هستند

علم خدا و اختیار انسان

سوالم درباره علم خدا و اختیار انسان هست. دین از طرفی از اختیار دفاع میکند و از طرف دیگر از علم خدا به اعمالی که قرار است اختیاری انجامش بدیم و هنوز مشخص نیست چی هستند. سوالم این است که...

لطفا در مورد حق النفس توضیحاتی بفرمایید.

حق النفس

لطفا در مورد حق النفس توضیحاتی بفرمایید.

در آموزه های دینی از سه حق که «حق الله»، «حق الناس» و «حق النفس» باشد، نام برده شده است. ما نسبت به خالق يك...

عشق مجازی نفسانی چیست؟

عشق مجازی نفسانی

عشق مجازی نفسانی چیست؟

عشق، شوق مفرط و میل شدید به چیزی، به معنای فرط حب و دوستی، مشتق از «عشقه» است و آن گیاهی است که بر تنه هر درختی که پیچد، آن را خشک...

برای توجه قلبی در مسیر سلوک چه دستوراتی وجود دارد؟

توجه قلبی در سیر و سلوک

برای توجه قلبی در مسیر سلوک چه دستوراتی وجود دارد؟

روشن است که تمامی احکام و آداب عبادت شریعت، برای اعتلای کلمه «لا اله الا الله» وضع شده اند، تا انسان...

در مورد موعظه و جایگاه آن در تعالیم اسلامی توضیح بفرمایید.

جایگاه موعظه

در مورد موعظه و جایگاه آن در تعالیم اسلامی توضیح بفرمایید.

«موعظه» یعنى استفاده کردن از عواطف انسان‌ ها؛ چرا که موعظه، و اندرز بیشتر جنبه عاطفى دارد که...

معیار ارزش گذاری اشک چیست؟

ارزش گذاری اشک

معیار ارزش گذاری اشک چیست؟

آن چه انسان در سینه دارد، قلب است و قلب، هنگامى که در برابر حادثه دلخراشى همانند اشک یتیمى، یا بیمار دردمندى یا پیرمرد محروم...

در مورد ویژگی های قلب در قرآن و در تعابیر عارفان توضیح بفرمایید

«قلب» در قرآن و عرفان

در مورد ویژگی های قلب در قرآن و در تعابیر عارفان توضیح بفرمایید

«قلب» در لغت با «تقلب» و «انقلاب» که به معني «تغيير» و «تحول» و زير و رو شدن است، هم...