عقائد

دعای عزیز شدن

دعای عزیز شدن در انظار دیگران چیست؟ خداوند حکيم، نظام هستي را بر پايه اسباب و مسببات قرار داده؛ يعني براي پيدايش هر پديده اي علتي خاص و براي حل هر...

نماز نمونه

لطفا اطلاعاتی با موضوع نماز نمونه در اختیار من قرار دهید. احتمالا منظورتان از نماز نمونه، نماز کامل است. از آیات و روایات استفاده می شود که نماز...

تشکر از خدا و مشکل جدید

چرا من هر وقت خدا را شکر می کنم فردای آن روز برایم مشکل جدید پیش می آید؟ شكر كردن مانند نماز خواندن، روزه گرفتن، احسان كردن و صدقه دادن و ... يكي از...

قبولی استغفار

چگونه می توانیم بفهمیم استغفار ما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته است؟ توبه و استغفاري مورد قبول پرودگار است كه حاوي اركان توبه و شرايط قبولي توبه...

تعریف ممکن الوجود

تعریف ممکن الوجود: نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم. پس ممکن الوجود = امکان دارد باشد و امکان دارد نباشد = امکان دارد(باشد و نباشد) = امکان دارد(...

خبر دادن از خدا

روشن است که کسی می تواند با قاطعیت از خدا و اوصافش خبر دهد که بر خدا احاطه کامل داشته باشد؛ سؤال اینجاست که محمد بن عبدالله بر خداوند احاطه کامل پیدا...

کافران و عذاب جهنم

آیا خداوند، کافران و انسان های گنهکار را می سوزاند؟ این سوختن تا کی ادامه دارد؟ آيا سوزاندن انسان ها در آتش جهنم، كاری منطقی و عقلی است؟ در این...

مخاطبان وحی

آیا وحی به کسی، دلیل می شود که آن شخص پیامبر و نبی است؟ وحی از نظر لغوی وحی به معنای اشاره سریع [1]، سرعت[2]، القای پنهانی مطلبی به دیگران[3] است....