مهدویت

پرسش:

بعد ازاینکه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) می‌آید و حکومت عدل الهی تشکیل می‌شود و جامعۀ آرمانی محقق می‌شود و هدف الهی در جهان حاکم می‌شود، چرا و چه لزومی دارد که امامان دیگر مثل امام علی(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) بعد از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) دوباره رجعت کنند و حکومت نمایند؟

 

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

در دوران غیبت؛ زندگی امام زمان(عج) عادی است یا ملکوتی و غیبی؟

 

پاسخ:

تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که زندگی حضرت مهدی(عج) در عالم ماده تحقق دارد. که در این جا به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

 

۱- تولد حضرت مهدی(عج):

موضوع: 

پرسش:

فلسفه غیبت امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیست؟

پاسخ:

اعتقاد به امام منجی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که با ظهورش جهان از عدل و داد پر می‌شود، از عقاید مشترک مسلمانان است. این باور در نظام فکری شیعه امامیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شیعیان بر این باورند، امام دوازدهم که فرزند امام حسن عسکری (علیه‌السلام) است، امام منجی است. در منابع روایی شیعه، فلسفه و حکمت‌های بسیاری در خصوص غیبت امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بیان‌شده است که در این جا به نحو اختصار به دو حکمت مهم اشاره می‌شود:

موضوع: 

پرسش:

چگونه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عدالت را در جهان بر پا می‌کند؟

پاسخ:

با نظر به دوره‌های مختلف تاریخ اسلام، می‌بینیم که همه احکام اسلامی، آن‌گونه که تشریع شده، به اجرا درنیامده‌اند و چه بسا هوا و هوس‌های حاکمان و سوء استفاده از گزاره‌های دینی نیز بر این تاریکی و جهالت افزوده است. از این‌رو می‌توان به نحو خلاصه مبانی چگونگی برپایی عدالت در جهان را در این سه امر جستجو کرد:

موضوع: 

پرسش:

آیا فرشتگان در شب قدر سرنوشت انسان ها را به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) عرضه می کنند؟

 

پاسخ:

درتفسیر سوره قدر آمده است که فرشتگان و جبرییل در شب قدر سرنوشت انسانها را به امام زمان عرضه می کنند. این تفسیر طبق چه سندی است؟ در صورتی که شب قدر قبل از اسلام ودر زمان پیامبران پیشین هم وجود داشته است.

موضوع: 

پرسش:

مستند روایی این مطلب که هنگام شنیدن کلمۀ قائم در دعای عهد و غیر آن باید بلند شویم و دست روی سر بگذاریم، کجاست؟

 

پاسخ:

در بین شیعیان مرسوم است که هنگام نام برده شدن از امام مهدی علیه‌السلام با لقب «قائم»، به احترام حضرت می‌ایستند و دست راست خود را بر سر می‌نهند.

به نظر می‌رسد كه مبنای این اقدام، دو گزارش است که به آنها اشاره می‌کنیم:

موضوع: 

پرسش:

سؤال بنده این است که آیا نامه و دست نوشته انداختن در چاه مسجد مقدس جمکران مبنای شرعی و روایی دارد یا خرافه هست؟ حال اگر مبنای شرعی دارد و حضرت حجت نامه‌های ما رو می‌خواند با وجود اینکه حضرت از درون ما آگاه هستند چه نیازی به این کار است؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

چگونه به کسی که دین ندارد اثبات کنیم کودک ۵ ساله امام می‌تواند باشد؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

 آیا در روایات گفته شده است که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چند سال حکومت می‌کند؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

بسیاری از مدعیان دروغین، مدعی ارتباط با امام زمان هستند و فرقه‌های انحرافی (مثلاً جریان شیخیه و بابیه و احمدالحسن بصری و غیره) را درون مذهب شیعه ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، درباره برخی از عالمان نیز گفته شده که آن‌ها با امام زمان ارتباط داشتند. می‌خواستم در این زمینه توضیح دهید که آیا ارتباط با امام زمان در دوران غیبت ممکن است یا نه؟ و اینکه در این زمینه چه معیارهایی وجود دارد تا مدعیان دروغین را از مدعیان راستین تشخیص دهیم؟

 

پاسخ:

موضوع: