امام زمان (ع)

سلام علیکم خدا قوت. ایا ظهور نزدیک است؟ ایا وقتی امام زمان ظهور کنند قیامت میشود ؟ ایا جنگ میشود ؟ ایا میتوان بعد ظهور ایشان باز هم در دنیا زندگی کرد ؟ ایا ایشان خانواده(زن و بچه ) دارند ؟بعد ایشان یارانشان همیشه در حال جنگند؟

اضافه کردن دیدگاه جدید