چرا به امام حسین قتیل العبرات گفته می شود؟

فرق عبر و دمع و بکی چیست و چرا به امام حسین قتیل العبرات گفته می شود؟ چرا از بین این سه واژه که به معنای اشک هستند عبر انتخاب شده؟

اضافه کردن دیدگاه جدید

کد امنیتی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.