پرسمان بدون مرز 2 ۞ پرسمان قرآنی نماز ۞

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
"ویترین کانون گفتمان قرآن" تقدیم میکند.

شماره دوم از پکیج پرسمان بدون مرز نرم افزاری تهیه شده از کتاب "پرسمان قرآنی نماز" کاری از مرکز فرهنگ و معارف قرآن می باشد که به سفارش کانون گفتمان قرآن تهیه و طراحی شده است.
از امکانات این برنامه میتوان به انواع جستجو : جستجو در متن ، جستجو در سوالات و جستجو در کل متن کتاب ، خصوصی کردن تنظیمات ، معرفی مراکز پاسخگو و ... اشاره کرد.

دانلود پرسمان بدون مرز 2 --> "پرسمان قرآنی نماز"