لطفا- به زبان ساده و روان -کاملا توضیح دهید "استحاضه"چیست.

فهمیدن توضیحات رساله ها - از جمله رساله ی آیت الله موسوی الخمینی - در این مورد برایم قابل فهم نیست.لطفا به طو ر کامل سئوال من را جواب دهید.با تشکر