کلمه قرآن چند بار در قرآن تکرار شده است

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
پرسش: کلمه قرآن چند بار در قرآن تکرار شده است ؟ پاسخ: پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز. کلمه «قرآن» (القرآنِ، القرآنُ، القرآنَ، قرآناً، قرآنٍ و قرآنٌ) 68 بار و کلمه «قرآنَهُ» 2 بار در قرآن کریم آمده که جمعاً 70 بار می شود. برای اطلاع از همه موارد، می توانید به کتاب "المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم" مراجعه کنید.