گزارش کیهان در باره ی کربلایی کاظم ساروقی؛ بیسوادی که حافظ کل قرآن کریم شد

image: 

حدود یک صدسال پیش در روستایی به نام ساروق که آنروزها از دهات بزرگ حومه اراک محسوب می شد، واقعه ای در اعماق خاموشی روی داد که طی آن جوان پاک نهاد 27ساله ای به نام محمدکاظم کریمی که هنوز به مکتب نرفته بود و به قول خودش ملا ندیده بود، به یکباره حافظ کل قرآن شد. واقعه ای که محمدکاظم بعدها سعی در مخفی نگه داشتن آن داشت اما به ضرورتی که پیش آمد آن راز از پرده بیرون افتاد و برای سالها بزرگترین علمای دینی ایران، عراق، کویت و مصر پیرامون آن به بررسی و مطالعه پرداختند و اغلب قریب به اتفاق ایشان براین معجزه قرآنی مهر تأیید نهادند. آیت الله سیداحمد زنجانی، آیت الله سیدعبدالله شیرازی، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله مکارم شیرازی از جمله این بزرگانند. برای ثبت چند و چون این رخداد عظیم و معجزه قرآنی بر آن شدیم تا با فرزند ارشد ایشان که هم اکنون در سن77 سالگی هستند و بدون واسطه در جریان آن اتفاق بوده اند ملاقاتی داشته باشیم و ماجرا را از زبان حاج اسماعیل کریمی که خود نیز آموزه های قرآنی را مستقیماً از پدر به یادگار دارند بشنویم. کیهان شنبه 6 آبان 1385- 5 شوال 1427- 28 اکتبر 2006 - سال شصت و چهارم-شماره 18649 متن کامل مطلب را در این عنوان انجمن بخوانید.