پرسمان قرآنی نوجوان منتشر شد

image: 

همزمان با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن، مجموعه ای از پرسش و پاسخ های قرآنی گروه سنی نوجوان با عنوان "سر سفره‌ی خدا " از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن منتشر شد. حجة الاسلام و المسلمین علی خراسانی مسئول مرکز فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به ویژگی ها این اثر گفت: در طول هشت سال فعالیت گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات این مرکز، تا کنون به بیش از 53 هزار پرسش قرآنی اقشار مختلف مردم پاسخ داده شده و برای پرسش‌گران ارسال شده است. از آن جایی که این پرسش ها از متن جامعه برخاسته و نمایانگر شبهات و پرسش های رایج در آن است، برنامه ریزی شد تا مجموعه های مکتوب متنوع ای به شکل های موضوعی و نیز صنفی و سنی فراهم آید تا امکان دسترسی به این پرسش ها و پاسخ ها برای گروه بیشتری از اقشار جامعه ایجاد گردد. وی با اشاره به دشواری های تدوین مجموعه های پرسمانی برای استفاده عمومی از میان پرسش ها و پاسخ هایی که برای افراد و اشخاص با اختلاف روحیات و تنوع سنی و علمی نوشته شده است، بیان داشت: مسایل و مشکلاتی چون اختلاف سطح علمی ، تفاوت های سنی و تنوع روحیات پرسشگران موجب می شد تا پاسخ ها با توجه به ویژگی های هر پرسشگر سامان یابد؛ از این رو گاه با زبانی ساده و عامیانه و گاه با بیان علمی و تخصصی پاسخ ها برای پرسشگران ارسال می شد. برای تدوین یک مجموعه یک دست و منطقی لازم بود تا دوباره پاسخ ها، بازنویسی و بازنگری و حتی بازنگاری شود تا امکان اسفاده برای گروه سنی و یا علمی بیشتری از این مجموعه های مکتوب موجود در بانک پرسش و پاسخ فراهم آید. علی خراسانی از ویژگی های کتاب "سر سفر‌ه‌ی خدا" شیوایی، اتقان، اختصار، استناد و نیز ارجاع به نوشته ها و منابع دیگر قابل فهم برای نوجوانان دانست و افزود: این کتاب در هفت فصل با عناوینی چون خداشناسی، اسلام و مسلمانان، قضا و قدر، توسل و شفاعت، فرشتگان، جن و روح، زن و مرد در قرآن و مطالب و پرسش های متفرقه سامان داده شد. بازنویسی این اثر را حجه الاسلام محمدعلی محمدی به عهده گرفت و کوشید تا در حد امکان متن را با توجه به معیارهای پذیرفته شده در میان این گروه سنی تدوین کند. کتاب سر سفره خدا در80 صفحه و 5000 نسخه به بهای 600 تومان از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن چاپ و در اختیار علاقه مندان به قرآن قرار گرفته است.