نگاه نظام آموزش و پرورش به درس قرآن

image: 

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، «رضا نباتی»، کارشناس قرآن دفتر تالیف و برنامه‌ریزی کتب درسی آموزش و پرورش با بیان این مطلب تصریح‌کرد: در نظامی که مبتنی بر دین محوری است، قرآن باید محور همه دروس قرار گیرد و نه موازی با آن‌ها. وی افزود: کم توجهی به موقعیت درس قرآن در مقایسه با دیگر دروس، باعث می‌شود تا اغلب دانش‌آموزان آنچنان که باید با قرآن ومعارف آن انس و الفت کافی نداشته باشند. نباتی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرهنگیان را نشانه نگرانی و انتظارات ایشان از متولیان آموزش وپرورش دانست و اظهارکرد: اگر قرار است فرهنگ قرآنی بر اندیشه، گفتار و رفتار آحاد جامعه ما حاکم‌شود، باید برنامه‌ای ملی طراحی‌شود که نتیجه آن «ایجاد احساس نیاز به قرآن و معارف آن» در جامعه‌باشد. وی افزود: حصول به این هدف زمانی امکان پذیر است که یک « ادبیات قرآنی » بر فرایند یادگیری تمامی دروس در نظام آموزش و پرورش کشورحاکم شود. کارشناس قرآن دفتر تالیف و برنامه‌ریزی کتب درسی آموزش و پرورش، فقدان حاکمیت رویکرد علمی به مقوله تعلیم و تربیت درحوزه‌های اجرایی را اصلی‌ترین ضعف ساختاری نظام آموزش و پرورش عنوان و تصریح‌کرد: گرچه برنامه‌ریزان درسی می‌کوشند تا علوم مختلف را در حد نیاز و توان مخاطبان، برنامه‌ریزی و در قالب کتاب‌های درسی طراحی و ارایه‌کنند؛ اما مجموعه عوامل تشکیل دهنده نظام اجرایی تعلیم و تربیت کشور، به دنبال تحقق این اهداف نیست.