برگزیده تفسیر راهنما به زودی منتشر می شود

image: 

به منظور دسترسی آسان به منابع قرآنی و برداشت های تفسیری، به زودی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن، "برگزیده تفسیر راهنما" منتشر می شود. حجه الاسلام والمسلمین علی خراسانی مسئول مرکز فرهنگ و معارف قرآن با اعلام این خبر افزود: تفسیر ترتیبی، موضوعی راهنما از آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی و گروهی از محققان این مرکز که در 20 جلد چاپ و منتشر شده است، به عنوان تفسیری معتبر با ابتکارات و نوآوری بدیع در حوزه نگارش و برداشت، مورد توجه و استقبال جامعه علمی کشور قرار گرفته است. برای این که جمعی بیشتری از جامعه از این اثر بهره برند این تفسیر در 6 جلد خلاصه شده است و به زودی تقدیم قرآن دوستان می شود. وی روانی و آسان یابی و موضوع نگاری را از ویژگی ها ی این تفسیر دانست و افزود: تفسیر راهنما هم در سبک و هم در محتوا از تازگی و نوآوری های بسیاری برخوردار است به گونه ای که از تفسیر راهنما به عنوان نخستین اثر در حوزه های مختلف قرآن پژوهی یاد می شود. برداشت های تفسیری که در تفسیر راهنما آمده است با توجه به نیازهای علمی و کاربردی روز و مبتنی بر دانش های علمی و متقن است. مححقان این اثر کوشیدند با توجه به همه منابع پیشین تفسیری مجموعه کامل از مفاهیم و موضوعات قرآنی را به خوانندگان انتقال دهند. از دیگر ویژگی های تفسیرراهنما نمایه های آن است که مجموعه ای از آن در دو مجلد به زودی تقدیم خوانندگان می شود. البته این نمایه ها در پایان برداشت های هر آیه آمده است و حتی در پایان هر مجلد با ذکر صفحه و آیه ذکر شده است اما مجموعه دو جلدی آن که بر پایه اصول و مبانی نمایه نگاری تهیه شده است خواننده را انبوه موضوعات و مفاهیم جدید و قدیم قرآنی آشنا می کند و دسترسی به مطالب آیات را آسان می نماید. علی خراسانی با اشاره به ویژگی های برگزیده تفسیر راهنما گفت: در برگزیده تفسیرراهنما تلاش شده است، افزون برحذف برخی از برداشت های تکراری و غیر مفید و حفظ همه مفاهیم و مطالب مهم، از برداشت های نویی بهره گرفته شود که در بازنگاری و بازنگری تفسیر راهنما مورد توجه قرار گرفته بود. یکسان سازی عبارات و نمایه ها و کلید واژگان از دیکر مسایل بود که در برگزیده مورد توجه دست اندرکاران این امر بوده است. مسئول مرکز فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به دیگر طرح های این مرکز درباره تفسیر راهنما گفت: تفسیر راهنما با توجه به این که سنگ بنای بسیاری ار تحقیقات و پژوهش های قرآنی دیگر چون " فرهنگ قرآن" و " تفسیر موضوعی قرآن" است ، با این حال با بازنگری و بازنگاری که صورت گرفته است، تلاش می شود تا برداشت های به روز و با توجه به دانش های جدید و علوم روز ارایه شود. " ارایه ترجمه مبتنی بر تفسیر راهنما از دیگر اقداماتی که از سوی مرکز انجام شده است و امید است به زودی این ترجمه به قرآن دوستان تقدیم گردد. در این ترجمه تلاش شده است که با زبان معیار فارسی و بر پایه دیدگاه مفسران تفسیر راهنما، معانی آیات به عموم مردم پارسی زبان ارایه گردد . از ویژگی های ترجمه بر پایه تفسیر راهنما می توان به گروهی بودن آن اشاره کرد که موجب می شود تا از اتقان و پختگی بیشتری برخوردار گردد.