برنامه‌های چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

image: 

برنامه‌های چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، با نظارت دو کمیته آموزش و پژوهش به اجرا در می‌آید. حجت‌الاسلام و المسلمین«بهمنی»، مسئول کمیته و بخش پژوهش چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، نمایشگاه قرآن که با گفت: تمام برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بخش‌های مختلف نمایشگاه چهاردهم با نظارت و ارزیابی کمیته‌های آموزش و پژوهش و در خود بخش‌ها به اجرا در خواهد آمد. مدیر گروه علوم قرانی مرکز فرهنگ و معارف قران در ادامه در مورد بخش پژوهش نمایشگاه اظهارکرد: بخش پژوهش نمایشگاه برای نخستین بار با این هدف ارایه کارنامه پژوهش قرآنی کشور پس از انقلاب اسلامی به جامعه متخصص و پژوهشگر، آغاز به کار کرده است. وی در ادامه به ویژگی‌های این بخش اشاره و تصریح کرد: بخش پژوهش با سه ویژگی ساختار موضوعی بخش پژوهش، حضور متخصصان قرآنی در نمایشگاه و خدمات محوری این بخش که با حضور متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان ارایه خواهد شد، فعالیت خواهد کرد. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، همچنین افزود: در حاشیه کمیته مرکزی پژوهش در نمایشگاه تهران، سه کمیته محلی در مشهد، قم و دانشگاه الهیات تهران نیز به فعالیت خواهند پرداخت. وی در مورد ساختار کمیته پژوهش نیز گفت: شورای علمی در رأس این کمیته به امور علمی نظارت دارد و پس از آن کارگروه‌های داوری و انتخاب آثار، کارگروه‌ نشست‌ها، کارگروه تأمین محتوای رسانه‌ای، کارگروه طبقه‌بندی و تفکیک آثار و کارگروه اعضای علمی مستقر در نمایشگاه چهاردهم فعال هستند. مسئول کمیته و بخش پژوهش چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در ادامه یادآورشد: کارگروه اعضای علمی شامل ارایه خدمات مفهومی، بخش مشاوره و پاسخ به سؤالات در بخش‌های کودک و نوجوان، جوان و دانشجویان، عموم مردم و بانوان است. حجت‌الاسلام و المسلمین بهمنی، در ادامه از برگزاری 50نشست علمی در نمایشگاه قرآن خبر داد و گفت: در نمایشگاه چهاردهم 50 نشست با موضوعاتی از جمله معناشناسی، زبان قرآن و نقد و بررسی آثار تفسیری ارایه می‌شود.