انجمن تخصصی وبلاگ نویسان قرآنی ایجاد می شود.

image: 

دومین نشست هم اندیشی گروه وبلاگ‌نویسان قرآنی در مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. به گزارش خبرنگار پرسمان قرآنی در دومین نشست هم اندیشی گروه وبلاگ نویسان قرآنی که به دعوت گروه وبلاگ‌نویسان قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن و با همکاری دفتر توسعه وبلاگ های دینی ستاد پاسخگویی، برای ارتقای سطح کمی و کیفی وبلاگ های قرآنی و راه اندازی انجمن تخصصی وبلاگ نویسان قرآنی صورت پذیرفت،حاضران به تبادل نظر درباره راهکارهای تاثیر گذاری وبلاگ های قرآنی و هم چنین جذب مخاطب پرداختند. در بخش دیگری از این نشست، مجموعه وبلاگ های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست هادی فضل الله نژاد مسئول آموزش دفتر توسعه وبلاگ های دینی در گفتگو یی بیان داشت: از اهداف دفتر توسعه وبلاگ های دینی ارتقای سطح کمی و کیفی محتوای وبلاگ های دینی است . وی با مفید ارزیابی کردن این گونه نشست ها و هم اندیشی ها بیان داشت: از آثار مثبت این گونه نشست‌ها ارتباط مجموعه های وبلاگ نوسی با یکدیگر و انتقال تجربه است. گفتنی است دفتر توسعه وبلاگ‌های دینی، پیش از این نیز با برگزاری همایش های چندی با همکاری برخی از سایت های وبلاگ ایران و وبلاگ نویسان کوشید گام های موثری را در راستای تبیین فرهنگ وبلاگ نویسی دینی و ارتقای محتوایی و سطح کمی و کیفی وبلاگ های دینی بردارد. شایان ذکر است که گروه وبلاگ نویسان قرآنی گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با عنوان گروه پرسمان قرآنی از گروه های فعال قرآنی در سطح اینترنت هستند.