انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قرآن

image: 

کتاب «حرفی برای تمام فصول» سومین عنوان از مجموعه کتاب های راهبرد جوان، در برگیرنده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در باب قرآن در سال های 68 تا 84 به چاپ رسید. این مجموعه علاوه بر بیانات رهبر انقلاب درباره قرآن و اهمیت توجه به کلام وحی، توصیه هایی درباره قرائت و تفسیر قرآن را در خود جای داده است. تاکید بر تدبر در آیات قرآن، تبیین برخی شاخصه های اصلی در قرائت و تفسیر قرآن، راهبردهای ترویج قرآنی در فضای عمومی جامعه، نیازسنجی جامعه برای بهره برداری از بی کران همیشه پویای قرآن، پرهیز از آفات فعالیت های سطحی در قبال قرآن و برخی از راهکارهای تعلیم و تربیت قرآنی در کشور از جمله موضوعات مورد اشاره در این کتاب است. همچنین چهارمین عنوان از مجموعه کتاب های راهبرد جوان نیز با عنوان «شرح غم پنهان» شامل توصیه هایی درباره شعر و شاعری به همت مؤسسه پژوهش فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد. این کتاب علاوه بر ذکر خاطرات و نکاتی از رهبر انقلاب درباره تاریخ شعر و شاعری در ایران و توصیه هایی برای حمایت از شاعران جوان در راه تولید آثار فاخر ملی و به دور از سطحی نگری، حاوی نکاتی کلیدی درباره شعر و شاعری در بیان شیوا و شیرین رهبر انقلاب به شاعران و اهالی شعر و شاعری است که با وجود صبغه ادبی رهبر بسیار خواندنی است. شنبه 6 آبان 1385- 5 شوال 1427- 28 اکتبر 2006 - سال شصت و چهارم-شماره 18649