شاهکاری به نام زن نوشته سركار خانم دكتر طاهره طباطبایی

image: 
​در تاریخ جامعه شناسی , همواره عده ای خود را کم پنداشته و برخی خود را بزرگ انگاشته اند . با کنار گذاشتن اینگونه پیش فرض ها , وبا یاری گرفتن از چشمه ی وحی , می توان به جرعه ای از بینش درست دست یافت . بدین منظور جویای رویکرد دین در باره ی زن شده ، نتایجی در چارچوب تکوین به دست آوردیم که اهمیت خلقت زن وماهیت وی را تعریف کند . انسان خیلی زود از وجود یک زن تأثیر می پذیرد , حتی قبل از تولد , و در نخستین گامی که به رحم مادر می نهد این تأثیر آغاز می شود , خانه ای که خداوند نام زیبای قرار مکین بر آن نهاده است :  الم نخلقکم من ماء مهین  وجعلناه نطفة فی قرار مکین الی قدر معلوم  فقدرنا فنعم القادرون   مرسلات /23-20 ترجمه : " آیا شما را از آبی پست و نا چیز نیافریدیم .سپس آن را در قرارگاهی محفوظ و آماده قرار دادیم . تا مدتی معین ؟! . ما قدرت بر این کار داشتیم , پس ما قدرتمند خوبی هستیم ( و امر معاد بر ما آسان است ) . " در علم لغت عرب , یعنی واژه شناسی بدون پیش فرض های دینی , "مهین" که از ریشه ی هون است , به معنای کم ارزش ؛ "قرار" به معنای ثبات و استقرار ؛ و "مکین" به مفهوم بامکانت وبا منزلت است . در کاربرد قرآنی نیز این واژه ها به همین مفاهیم آمده اند . مثلا واژه ی قرار گاهی در توصیف آخرت (جهان ثابت وباقی) آمده , وتنها معنای ثبات در آن لحاظ شده بی آنکه توجهی به بهشت یا جهنم آن شود, وگاهی دروصف تپه ی با صفایی آمده که پناهگاه حضرت مریم و فرزندش عیسای مسیح شد. و واژه ی مکین , یک بار صفت حضرت یوسف , پیامبر معصوم خداست ؛ آنگاه که بالاترین مقام مملکت یعنی عزیز مصر به امانت و مکانت او پی می برد . و بار دیگر , ویژگی حضرت جبرائیل مقرب ترین فرشته ی آسمان . از سوی دیگر مفسران (از جمله علامه طباطبائی) بر این معنا تأکید کرده اند که منظور از قرار مکین در آیه ی 21 سوره ی مرسلات , رحم مادر است که به خاطر آمادگی پرورش و قدرت حفظ جنین بدین تعبیر نامیده شده است . اکنون با نگاهی نو به آیه 21 مرسلات , در می یابیم که خداوند , یکی از مزایای تکوینی زن را , کانون استقرار انسانیت در بدو ایجاد می داند , این کانون را دارای حریم و منزلت می خواند , و بالاخره قادر متعال , برای این شاهکار حودستایی می کند : فقدرنا فنعم القادرون یعنی ما چه قدرتمند خوبی هستیم !! تنها وجود مجاز به خودستایی در جای دیگر خطابه ای بر جمع فرشتگان ایراد نموده می فرماید : " ای آسمان نشینان بدانید که آسمان استوار , زمین برقرار , مهتاب فروزان وآفتاب سوزان , آب جاری و کشتی روان ؛ همه وهمه را به عشق پنج وجود مبارک آفریدم که هم اکنون زیر کسای یمانی گرد آمده اند ." سپس در پاسخ جبرئیل که از کیستی آن پنج تن می پرسد , اهل بیت نبوت و معدن رسالت را در یک عبارت شگفت انگیز چنین می شناساند : " هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها " چه ستودنی است خدایی که در معرفی 5 تن , فقط نام فاطمه را می آورد و جهت معرفی بقیه ( یعنی 4 مرد بزرگ آفرینش) به این بسنده می کند که وابستگی آنها را نسبت به فاطمه بیان نماید !! آن هم با اضافه نمودن هر کدامشان به ضمیری که به فاطمه بر می گردد ! محوریت یک زن در بین وجودهای مبارکی که تکوین به عشق ایشان ایجاد شده , در داستان فوق الذکر صحنه ساز فضای نزول آیه ی تطهیر است , که می تواند موضوع گفتمان های جهانی باشد . جای صد افسوس بر جاست اگر وظایف سترگ زن را با نگاه خانه محور , خط کشی کنیم ؛ یا به بچه داری وی نگاهی کودکانه افکنیم . که این خطا نه تنها آسایش وی بلکه آرامش و ارتقاء جهان را نیز سلب می نماید . وبه مفهوم حیف ومیل مواهب خلقت است . .......... پاورقی: 1 - ا ینجا در وصف نطفه است . 2- ر.ک: المعجم الوسیط ودیگر کتب لغت 3- (...وإن الآخرة هی دار القرار) الغافر / 39. "...وآخرت سرای همیشگی است ." 4- ( ...و آویناهما إلی ربوة ذات قرار ومعین ) المؤمنون /50 . " و آنها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم ." 5 - ( إنک الیوم لدینا مکین امین ) یوسف /54 . " (پادشاه به عقل ودرایت او پی برد و ) گفت : تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری , ومورد اعتماد ما هستی ." 6 - ( ذی قوة عند ذی العرش مکین ) تکویر /20 . " که صاحب قدرت است و نزد ( خداوند) صاحب عرش , مقام والایی دارد ! " 7- علامه طباطبائی ؛ تفسیر المیزان , ج 20 , ص 153 - و مکارم شیرازی ؛ تفسیر نمونه , ج 25 , ص 408