اخلاق

در علم اخلاق چه راهکارهایی برای موفقيت در زندگي ارائه شده است؟

موفقیت در زندگی

در علم اخلاق چه راهکارهایی برای موفقيت در زندگي ارائه شده است؟ بهترین راهکارها برای موفقیت در زندگی، نظم دهی به کارها و بهترین برنامه ریزی برای وقتِ مشخص شده است. در حدیث بسیار زیبایی از امام موسی...

 آیا نظر ایشان مورد قبول هست؟

وجود، کثرت، وحدت

آیت الله بهجت در مورد وحدت وجود، فرمودند: آنان وحدت حُکمیه را با وحدت حقیقیه اشتباه کرده اند. من معتقد به وحدت حُکمیه و کثرت حقیقیه هستم و ندیدم کسی (این مطلب را) گفته باشد. لطفا بفرمایید...

با توجه به اینکه در علم اخلاق صحبت از رذائل و فضایل می شود، و یکی از قوا قوه عاقله است، لطفا رذایل قوه عاقله را تشریح بفرمایید؟

رذایل قوه عاقله

با توجه به اینکه در علم اخلاق صحبت از رذائل و فضایل می شود، و یکی از قوا قوه عاقله است، لطفا رذایل قوه عاقله را تشریح بفرمایید؟

قوه عاقله گاهی گرفتار...

چرا بعضی از ما حاضریم برای استفاده از اینترنت شبانه بی خوابی را تحمل کنیم اما حاضر نیستیم برای خواندن نماز شب بیدار شویم؟

نماز شب و اینترنت

چرا بعضی از ما حاضریم برای استفاده از اینترنت شبانه بی خوابی را تحمل کنیم اما حاضر نیستیم برای خواندن نماز شب بیدار شویم؟ در صورتی که فایده و فیض این دو با یکدیگر قابل مقایسه نیست....

تمام حقوق برادری چیست که این سه حق بخشی از آن است؟

حقوق برادری

در بخشی از صیغه عقد اخوت آمده است: تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت، حق دعا و حق دید و بازدید را از تو ساقط کردم. تمام حقوق برادری چیست که این سه حق بخشی از آن است؟

یکی از...

 امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده که کلید آن دل برکندن از دنیا است

معنای دل کندن از دنیا

در مورد این حدیث راهنمایی بفرمایید: امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده که کلید آن دل برکندن از دنیا است.

دل بر کندن از دنیا به این...

نماز جماعت سیاه و یا نماز شیطان چیست؟ آیا ایزدیان شیطان را می پرستند؟

نماز سیاه و نماز شیطان

نماز جماعت سیاه و یا نماز شیطان چیست؟ آیا ایزدیان شیطان را می پرستند؟

الف: مراسم نماز سیاه یکی از مهم ترین مراسم شیطان پرستان است.
در نماز سیاه،...

چرا به افراد بی ریا که صادقانه و رو راست کار می کنند و حتی خروجی های ارزشمندی نیز دارند توجهی نمی شود و حتی در بعضی مواقع آن ها را به ریاکاری هم دعوت می نمایند. چرا اینگونه آدم ها را سبک می شمارند؟

بی ریایی

چرا به افراد بی ریا که صادقانه و رو راست کار می کنند و حتی خروجی های ارزشمندی نیز دارند توجهی نمی شود و حتی در بعضی مواقع آن ها را به ریاکاری هم دعوت می نمایند. چرا اینگونه آدم ها را سبک می شمارند...