عقائد

حاملان عرش الهی

منظور از موجوداتی که نگهدارنده عرش خداوند هستند چیست و با توجه به بی نیازی مطلق خداوند، چرا خداوند به چنین موجوداتی نیاز دارد؟ مطلب بالا در...

دمیده شدن روح

بر عقیده تثلیث مسیحیان ایراد گرفته می شود که این عقیده با توحید و مادی نبودن واجب الوجود منافات دارد. حال آیا اعتقاد مسلمانان به دمیده شدن روح خداوند...

مسأله زمان و فرشته وحی

اگر مجردات موجوداتی خارج از چارچوب زمان هستند، چگونه میتوان وحی فرشته وحی بر پیامبران حاضر در زمانی خاص را توجیه کرد؟ اینکه مجردات خارج از...

علم لدنی

خداوند به حضرت خضر(علیه السلام) علم لدنی داد که علمی بدون واسطه بوده، و از علم انبیاء اولوالعزم هم ظاهرا بالاتر بود. آیا علم لدنی هم قابل اشتراک است...

توکل، آثار فردی و اجتماعی

توکل چه تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی و در دنیا و اخرت انسان دارد؟ در پاسخ به سؤال شما قبل از پرداختن به اصل پاسخ، نکاتی را مقدمتاً بیان می...

قیامت؛ زنان مؤمن و زنان فاسد

زنان مشهور و بازیگران خارجی که با رقص و به نمایش گذاردن بدنشان هزاران مرد را به انحراف می کشانند آیا حکم جهنم رفتن آنها ابدی است؟ کسی که برای چنین...

امامان و ایام هفته

در باره ارتباط ساعات ایام شبانه روز به امامان معصوم (علیهم السلام) بیشتر توضیح دهید؟ در فلسفه نامگذاری ایام هفته بنام اهل بیت(علیهم السلام) رمز و...

عدل الهی؛ بلایا و نقص ها

نقص عضوهای مادرزادی، جبر جغرافیایی و پولداری و فقر، انواع و اقسام بیماری های لاعلاج، اینها تنها گوشه ایی از نابرابری هاست. آیا باز هم خداوند عادل است...