تاریخی

تاریخی

چرا پرچم لثارات الحسین(علیه السلام) سرخ رنگ است!؟

موضوع: 

چرا به حضرت عباس(علیه السلام) قمر بنی هاشم می گویند؟ و چرا پس از شهادت پیکر ایشان به خیمه گاه منتقل نشد!؟

موضوع: 

هنگام شهادت حضرت علی (علیه السلام) کدام همسرانش در قید حیات بودند؟ فرزندان ایشان چه کسانی بودند؟

موضوع: 

متن نامه هایی که در روز سوم محرم سال ۶۱ ه.ق بین عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد رد و بدل شد را بیان کنید؟

موضوع: 

عوامل ترور نافرجام پیامبر(صلی الله علیه و آله) چه کسانی بودند!؟

در رابطه با ماجرای نقشه ترور رسول خدا(صلی الله علیه و آله) توسط عده ای از منافقین، طبق برخی نقل ها این حادثه هنگام برگشت آن حضرت از حجة الوداع بوده است و طبق نقل هایی در زمان برگشت از غزوه تبوک بوده است.

موضوع: 

بنابر گزارشات موجود روز عاشورا همه یاران امام حسین(علیه السلام) شهید شدند تا نوبت به امام حسین (علیه السلام) رسید، پس «سُوَيْد بن‌عمرو» چرا پس از امام حسین(علیه السلام) شهید شد!؟

موضوع: 

حضرت ام کلثوم کیست؟ ولادت و رحلت وی در چه تاریخی است؟ آیا در کربلا حضور داشته است؟ چرا در مجالس عزاداری نام ایشان برده نمی شود؟

موضوع: 

آیا حضرت ابوالفضل(علیه السلام) و فرزندان ایشان هم سادات هستند؟

موضوع: 

عبیدالله بن حر جعفی که بود؟ امام حسین(علیه السلام) چند مرتبه از وی تقاضای کمک کردند؟ آیا امام حسین(علیه السلام) به وی اصرار کردند؟

موضوع: 

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) چند بار حج رفتند و نام حج ها چه بود؟

موضوع: