تاریخی

تاریخی

عبیدالله بن حر جعفی که بود؟ امام حسین(علیه السلام) چند مرتبه از وی تقاضای کمک کردند؟ آیا امام حسین(علیه السلام) به وی اصرار کردند؟

موضوع: 

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) چند بار حج رفتند و نام حج ها چه بود؟

موضوع: 

عبدالله بن انیس کیست؟

موضوع: 

آیا در روز عید غدیر خم، بین صحابه عقد اخوت خوانده شد؟

موضوع: 

مقبره حضرت یوسف (علیه السلام) کجاست؟

موضوع: 

آیا مادر امام حسن عسکری (علیه السلام) و جعفر کذاب یکی بود؟

موضوع: 

عمر چگونه به خلافت رسید؟ آیا اشراف مکه در به خلافت رساندن وی تاثیری داشتند؟

موضوع: 

خالد بن ولید که بود؟

موضوع: 

نام فرزندان امام حسین (علیه السلام) چیست؟

شیخ مفید فرزندان امام حسین (علیه السلام) را 6 نفر ذکر کرده است، چهار پسر و دو دختر.
برخی دختر سومی را برای ان حضرت نام بردند.

موضوع: 

آیا کتاب مقدس زرتشتیان مانند قرآن کلام خداست و نیز زبور کتاب حضرت داود مثل قرآن کلام خداست یا صرفا چند سروده است؟

موضوع: