اعجازعلمی قران

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

باسلام.دانشجوهستم وبرای یافتن جواب سوالم خیلی این در و اون درزدم.باخواندن ایه ای ازقران مطلبی به ذهنم رسیدکه فکرمیکنم بکر باشد.خواهشمندم تمام تلاشتان رابرای پاسخگویی به کارببرید.اعراف179برای قلوب ضمیرمونث"ها"اورده.درعربی برای اعضای زوج بدن مثل گوش ودست،ضمیرمونث میاوریم.ایا1400سال پیش که امکان دیدن قلب به شکل الان نبوده یاممکن نبوده،قران ازاین حقیقت دوتایی بودن شکل قلب پرده برمیدارد؟
همانطورکه گفته میشودبطن ودهلیز راست وچپ،پس قلب ازاعضای زوج بدن است.

پاسخ: 
قرآن به زبان عربي نازل شده است از اين رو تابع قواعد اين زبان است. عرب براي نام هاي مذكر ضمير مذكر به كار مي برد و براي نام هاي مؤمنث ضمير مؤنث. البته در زبان عربي چند نوع مؤنث داريم: مؤنث حقيقي كه نام موجود مؤنث است مثل"بقره=گاو ماده"، "ناقه= شتر ماده" و .... در اينجا لفظ علامت مونث بودن دارد كه عبارتند از "ه، آلف ممدود (زهراء) و الف مقصور (كبري) مؤنث مجازي كه براي ناميدن شيئي است كه مذكر و مونث ندارد، ولي عرب آن را مؤنث فرض كرده وبراي آن قواعد اسم مؤنث را به كار مي برد مثل "شمس" و"قلب" مؤنث معنوي كه براي ناميدن موجود مؤنث است، ولي علامت مؤنث ندارد مثل "زينب" در اين سه مورد اگر بخواهند به جاي اسم ضمير به كار ببرند، ضمير مؤنث به كار مي برند. يك مؤنث ديگر هم داريم كه "مؤنث لفظي" است يعني لفظ علامت مؤنث دارد ولي براي ناميدن موجود و شخص مذكر است مثل "معاويه، حمزه" كه در اين مورد ضمير مذكر براي آن به كار مي رود. از طرف ديگر براي جمع مكسر از اسم موجودات غير عاقل هم ضمير مفرد مؤنث به كار مي برند و "قلوب" جمع مكسر از "قلب" است كه براي آن ضمير مؤنث مفرد به كار مي برند. اما اينكه براي اعضايي كه جفت هستند مثل "گوش= اُذُن" و ... ضمير مؤنث به كار ببرند، اين استعمال عرب بوده و قرآن قاعده اي خاص براي لفظ قلب ايجاد نكرده، بلكه عرب قلب را مؤنث مجازي مي دانسته و برايش ضمير مؤنث مي آورده و قرآن هم همين طريقه را پيش گرفته است. در ضمن در وجود ما قلب جفت نيست، بلكه هر انساني فقط يك قلب دارد كه هر قلبي داراي دو بطن و دو دهليز است كه جمع آن چهار مي شود. اگر قاعده فوق بخواهد جاري گردد در مورد بطن و دهليز جاري مي شود نه در مورد قلب. اعجاز علمي قرآن علمي بايد مستدل و قطعي باشد تا خدشه اي بر آن وارد نشود.