احکام شرعی

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

با سلام خدمت مرجع محترم.
ببخشید دو سؤال برای ما پیش آمد:
1- مسافری در کرج قصد 10 روزه نموده و هر روز صبح برای کار به تهران میرود و غروب برمیگرددوضعیت نماز و روزه او در کرج و تهران چگونه است؟

2- شخصی در تهران منزلی اجاره نموده و برای کار هر روز به کرج میرود و غروب برمیگردد. وضعیت نماز و روزه او در تهران و کرج چگونه است؟

با تشکر

14/12/89

پاسخ: 
پرسش: احکام شرعی شرح : با سلام خدمت مرجع محترم. ببخشید دو سؤال برای ما پیش آمد: 1- مسافری در کرج قصد 10 روزه نموده و هر روز صبح برای کار به تهران میرود و غروب برمی گردد وضعیت نماز و روزه او در کرج و تهران چگونه است؟ پاسخ: با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز مسافری که هر روز بین تهران و کرج رفت و آمد دارد قصد اقامه او در کرج صحیح نیست. و نمازش در تهران و کرج شکسته است.(1) پی نوشت: 1. آیت الله وحید خراسانی توضیح السمائل م 1281. پرسش: شخصی در تهران منزلی اجاره نموده و برای کار هر روز به کرج می رود و غروب برمی گردد. وضعیت نماز و روزه او در تهران و کرج چگونه است؟ با تشکر 14/12/89 پاسخ: اگر دست کم یک سال هر روز بین تهران و کرج رفت و آمد دارد در دوماه اول بنابر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند و روزه را بگیرد و قضا کند و بعد از دوماه نماز را در هردو شهر تمام بخواند و روزه را هم بگیرد.(1) پی نوشت: 1. استفتای موجود در مرکز ملی.