شان نزول سوره مومنون

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

با عرض و خسته نباشید از شما خواهشمندم توضیحاتی در رابطه با شان نزول سوره مومنون به من بدهید متشکرم .

پاسخ: 
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛ خداوند برای هدایت بشر کتب آسمانی را بر پیامبران وحی کرده از جمله قرآن که بر پیامبر اسلام وحی شده تا به مردم برساند و در سوره ها و آیات این کتاب معارف توحیدی و اخلاق طیبه انسانی و احکام حیاتبخش را بیان نموده است. گر چه قرآن بر خلاف کتب آسمانی قبلی یکجا نازل نشده بلکه در طول زمان نازل شده ولی غالب سور و آیات آن بدون شان نزول خاص و فضل ابتدایی خدا بر مخلوقاتش بوده که نازل شده و معارف توحیدی را بیان کرده و راه انسان شدن و تخلق به اخلاق خدایی را نمایانده است. فقط محدودی از آیات و سور قرآن در واقعه های خاص نازل شده و ناظر به آن واقعه می باشند و بیشتر آیات و سوره ها ابتدایی و بدون این که ضرورتی از جانب مسلمانان احساس شود، نازل شده اند و سوره مؤمنون نیز از این زمره است.