انفاق به چه معنی است

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
پرسش: انفاق به چه معني است پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز واژه «انفاق» در اصطلاح قرآني به معناي «بذل مال در راه خدا»(1) به كار برده شده ، اعم از انفاق واجب و مستحب مي باشد . مترادف اين كلمه در قرآن «زكات» و «صدقه» است زيرا كلمه «زكات» و «صدقه» هم به معناي بذل مال در راه خدا استعمال شده ، اين دو كلمه نيز در قرآن به معناي اعم به كار برده شده اند . خصوصِ صدقه مستحب يا زكات واجب در قرآن منظور نيست. پي نوشت ها: 1. معارف و معاريف، ج 2، ص 524.