فصل هشتم: دانستنی ها

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

الف - اطلاعات آمارى

n: تعداد نقطه ها، حروف، کلمات و
آیه هاى قرآن را بنویسید.

l: دانشمندان مسلمان براى به دست آوردن تعداد
نقطه ها، حروف و کلمه ها و آیه هاى قرآن تلاش هاى زیادى
کرده اند، ولى هنوز در بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف هم دلیل
دارد: نوع خطّى که قرآن با آن نوشته مى شود، اختلاف در تعیین کلمات و چگونگى
جدا کردن آیه ها از هم، از دلایل مهم اختلاف نظر دانشمندان است. با این همه،
نظر درست تر این است که:

تعداد آیه هاى قرآن 6236، تعداد کلمات قرآن 77437 و تعداد حروف قرآن
321180 یا 322770 و تعداد نقطه هاى قرآن 158461 است.

n: قرآن چند بسم الله دارد؟

l: قرآن کریم داراى 114 «بسم الله الرحمـن الرحیم» است که 113 بار آن در اوّل سوره ها و یک بار آن هم در وسط سوره نمل
آمده است. در آغاز سوره توبه «بسم الله» وجود ندارد، ولى چون سوره نمل دو «بسم
الله» داردـ یکى در
اوّل و یکى هم در وسط ـ تعداد «بسم الله»هاى قرآن با تعداد سوره ها
برابرند.

n: کلمه «الله»
چند بار در قرآن
کریم آمده است؟

l: به نوشته دکتر محمود روحانى، این کلمه 2699
بار در قرآن کریم آمده است. این کلمه یکى از کلمه هایى است که خیلى در قرآن تکرار
شده است. این تکرار به سبب اهمیّت یاد خدا در زندگى انسان است.

n: نام مبارک حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله) چند بار در قرآن کریم آمده است؟

l: نام پیامبر عزیز ما پنج بار در قرآن آمده
است که چهار بار با عنوان «محمّد» و یک بار هم با عنوان «احمد» از ایشان یاد شده
است. نام محمّد در آیه هاى 144 سوره آل عمران، 40 سوره احزاب، 2 سوره محمّد و
29 سوره فتح ذکر گردیده و نام احمد در آیه 6 سوره صف آمده است.

n: نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن آمده است؟

l: پاسخ این پرسش حضرت موسى(علیه السلام)
است. نام این پیامبر خدا 136 بار در قرآن آمده است. اما مى دانید چرا نام
حضرت موسى(علیه السلام) این قدر در قرآن تکرار شده است؟ زیرا زندگى
آن پیامبر خدا و سرگذشت قوم آن حضرت یعنى مردم یهود درس هاى بسیار
آموزنده اى براى ما دارد. خدا در سوره هاى مختلفى از آنها یاد کرده و
اشتباه هاى آنان را بیان نموده، تا ما به مشکلات آنها گرفتار نشویم و خطاهاى
آنها را تکرار نکنیم.

n: نام چند زن در قرآن کریم آمده است؟

l: جز نام مبارک حضرت مریم ـ ما در حضرت عیسى(علیه السلام)
ـ نام زن دیگرى در قرآن نیامده است. البتّه نام زنان زیادى به صورت اشاره در قرآن
ذکر شده است; مثلاً در آیه 33 سوره احزاب که درباره اهل بیت نازل شده، حضرت زهرا
هم مورد نظر بوده است. هم چنین در آیه 71 سوره هود به همسر حضرت ابراهیم بدون
ذکر نام اشاره شده است. در آیه هاى 11 سوره قصص، 23 نمل و 40 آل عمران و آیات
بسیارى دیگر نیز از برخى زنان بى آن که اسمشان بیاید یاد شده است.

ب ـ نکته ها

n: چرا قرآن 114 سوره دارد؟

l: این پرسش را درباره تعداد آیه ها،
تعداد حروف و حتّى تعداد هر حرف هم مى توان پرسید; مثلاً مى توان پرسید
چرا حرف «کاف» یا «قاف» یا «میم» به فلان تعداد در قرآن آمده است.

بى تردید همه کارهاى
خدا دلیلى دارد، ولى درک حکمت و راز همه کارهاى خدا براى ما انسان ها ممکن
نیست، یا لااقل دشوار است. چرا تعداد دندان هاى ما 32 عدد است؟ چرا قلب ما در
هر دقیقه 70 بار مى زند؟ چرا امامان معصوم 12 نفرند؟ چرا خدا 124 هزار پیامبر
فرستاد؟ هر کدام از این پرسش ها جوابى دارد، ولى ما به راحتى نمى توانیم
پاسخ این پرسش ها را بیابیم.

آن چه براى ما
مسلمانان اهمیت دارد این است که خدا قرآن را براى راهنمایى ما فرستاده و راه سعادت
را به ما نشان داده است. ما باید به آیات قرآن عمل کنیم و درباره حرف هاى خدا
خوب بیندیشیم. ندانستن راز تعداد سوره ها ضررى به بهره مندى ما از نعمت
این کتاب آسمانى نمى زند. ما شاید ندانیم که چرا هر یک از دستانمان پنج انگشت
دارد، ولى از همه آنها براى انجام کارهایمان استفاده مى کنیم. قرآن 114 سوره
و 114 چراغ روشنى بخش و 114 باغ زیبا دارد. راز این عدد هر چه باشد ما باید از این
114 نعمت خداداد بهره ببریم.

n: سوره هایى که به نام یکى از پیامبران هستند
کدامند؟

l: این سوره ها عبارتند از: یونس (سوره
دهم)، هود (سوره یازدهم)، یوسف(سوره دوازدهم)، ابراهیم (سوره چهاردهم)، محمّد(صلى الله علیه وآله) (سوره چهل و هفتم) و نوح (سوره هفتاد و یکم) که شش سوره از قرآن کریم را
تشکیل مى دهند.

n: بزرگ ترین و کوچک ترین سوره قرآن
کدام است؟

l: بزرگ ترین سوره قرآن، بقره با 282 آیه
و کوچک ترین سوره قرآن کوثر با سه آیه است. بقره به معناى گاو مادّه و کوثر
به معناى خیر زیاد است. سوره بقره در مدینه و سوره کوثر در مکّه نازل شده است.

n: کدام سوره بدون بسم
الله الرَّحْمنِ الرحیم شروع مى شود؟

l: پاسخ این سؤال سوره نهم قرآن یعنى سوره توبه
است. بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم یعنى به نام خداوند بخشنده
مهربان، این جمله درباره رحمت و مهربانى خداست. چون سوره توبه با اعلام بیزارى از
مشرکان و بت پرستان آغاز مى شود و خشم و غضب خدا را به آنان بیان
مى کند، بسم الله که آیه رحمت و مهربانى است در اوّل آن نیامده است. شاید خدا
با این کار مى خواسته به مردم بفهماند که من آن قدر از بت پرستان
خشمگینم که «بسم الله» اوّل سوره ها را هم در این سوره
نمى آورم و سوره را با آیه رحمت شروع نمى کنم.

n: حضرت محمّد(صلى
الله علیه وآله)
درباره کدام سوره فرموده اند که مرا پیر کرد؟

l: رسول خدا(صلى
الله علیه وآله)
درباره چند سوره فرموده اند که این سوره ها مرا پیر کردند، ولى در پاسخ
به سؤال بالا معمولا از سوره هود یاد مى شود. به نظر بعضى از دانشمندان
مسلمان علّت سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله) درباره سوره هود آیه 112 این
سوره است. در این آیه پیامبر و یارانش مأمور به استقامت و پایدارى شده اند.
رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مردى صبور و مقاوم بود، ولى نگران
یارانش بود که آیا در مقابل مشکلات مقاومت خواهند کرد یا نه. براى همین، حضرت
محمّد(صلى الله علیه وآله) خیلى غصّه خورد و به فرموده خود آن بزرگوار
به خاطر سوره هود پیر شد.

n: کدام سوره قرآن دو بسم الله دارد؟

l: این سوره، سوره بیست و هفتم قرآن یعنى سوره
نمل است. در این سوره یک بار در اوّل سوره و یک بار هم در آیه 30، جمله «بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم» آمده است. «بسم الله» آیه 30، مربوط به نامه حضرت سلیمان است که در اوّل
آن «بسم الله» بود. این نامه را حضرت سلیمان به ملکه سرزمین سبا نوشت. وقتى نامه
به دست ملکه سرزمین سبا رسید آن را براى اطرافیانش خواند و طبق آیه 30 چنین گفت:
این نامه از سلیمان است و چنین است: «بسم الله
الرَّحْمنِ الرحیم...»
پس معلوم شد که یکى از دو بسم الله سوره، مربوط به اوّل سوره نیست.

n: در کدام سوره کلمه «الله»
در تمام
آیه هاى آن تکرار شده است؟

l: پاسخ این سؤال سوره مجادله است. این سوره
پنجاه و هشتمین سوره قرآن است و بیست و دو آیه دارد. در همه این 22 آیه کلمه الله
هست.

n: چرا نهج البلاغه را برادر قرآن و صحیفه
سجّادیه را خواهر قرآن مى گویند؟

l: آیا در خانه برادر و خواهرى دارید یا نه؟ در
هر حال اگر دقّت کرده باشید برادرها و خواهرها شباهت زیادى به هم دارند. مخصوصاً
دو قلوها که خیلى خیلى به هم شبیه هستند. کتاب نهج البلاغه و کتاب صحیفه سجّادیّه
هم خیلى شبیه قرآن هستند; یعنى هم عبارت ها و جمله هاى این دو کتاب مثل
قرآن زیبا و جالبند و هم معناى حرف هاى آن ها به آیات قرآن شباهت دارند.

در همه جاى این دو
کتاب سخن از پرهیزگارى و تقوا به بیان آمده است، در قرآن هم خدا ما را به تقوا
دعوت مى کند. نهج البلاغه و صحیفه سجّادیه ما را به دوستى با خدا فرا
مى خوانند، قرآن هم ما را به یاد خدا و محبّت او دعوت مى کند.

نهج البلاغه و صحیفه
سجادیه ما را به یاد آخرت مى اندازند، آیات قرآن هم مدام از آخرت سخن
مى گویند. براى همین شباهت هاست که این دو کتاب را برادر و خواهر قرآن
گفته اند.

n: سوره و آیه و کلمه وسط قرآن کدام است؟

l: مى دانید که قرآن 114 سوره و 6236 آیه
دارد. هر دوى این عددها زوج هستند. در عددهاى زوج، تعیین یک عدد به عنوان عدد وسط
ممکن نیست; مثلاً در عدد 6 نمى توانیم یک عدد را وسط آن بدانیم بلکه باید
بگوییم عدد 3 و 4 وسط 6 هستند، امّا در عددهاى فرد مى توانم یک عدد را عدد
وسط بدانیم; مثلا در عدد 5، عدد 3 وسط پنج است; یعنى هر دو طرفش با هم برابر
هستند، در یک طرف دو عدد و در طرف دیگر هم دو عدد قرار دارد. با توضیحى که دادیم
متوّجه شدید که باید دو سوره و دو آیه را به عنوان سوره ها و آیه هاى
وسط قرآن نام ببریم. سوره 57 و 58 قرآن (سوره حدید و سوره مجادله) سوره هاى
وسط قرآن و آیه هاى 45 و 46 سوره شعراء آیه هاى وسط قرآن هستند.

اما کلمه وسط قرآن،
کلمه «ولیتلطّف» در آیه نوزدهم سوره کهف قرار دارد.

n: بزرگ ترین و کوچک ترین آیه قرآن
کدام است؟

l: بزرگ ترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره
است که تقریباً یک صفحه است. کوچک ترین آیه قرآن هم آیه 64 سوره الرحمن است
که تنها از یک کلمه یعنى (مُدهامتان) تشکیل شده است. البتّه اگر «بسم الله» را یک آیه جداگانه به حساب آوریم،
کوچک ترین آیه قرآن آیه اوّل سوره طه خواهد بود که از کلمه دو حرفى «طه»
تشکیل شده است.

n: کوچک ترین و بزرگ ترین کلمه قرآن
چیست؟

l: کوچک ترین کلمه قرآن حرف «باء» در
«بِسْمِ اللهِ» و نیز دیگر کلمات یک حرفى قرآن مانند همزه استفهام و ضمیر «ه» است.
بزرگ ترین کلمه قرآن هم (فَأَسْقَیْناکُمُوهُ)است که در آیه 22 سوره حجر آمده و
داراى 11 حرف مى باشد. معناى آن هم این است: «ما شما را با آبى که از آسمان
فرستادیم سیراب کردیم.»

n: کوچک ترین و بزرگ ترین حیوانى که
نامش در قرآن آمده چیست؟

l: کوچک ترین حیوانى که نامش در قرآن آمده
پشه (در آیه 26 سوره بقره) و مورچه (در آیه 18 سوره نمل) است. بزرگ ترین
حیوانى هم که قرآن از آن نام برده فیل (در سوره فیل) و ماهى بزرگى است که حضرت
یونس را زنده زنده بلعید داد. (در آیه 142 سوره صافّات)

n: بهترین نوشیدنى و بهترین خوردنى که در قرآن
آمده چیست؟

l: بهترین نوشیدنى که در قرآن از آن یاد شده
عسل و بهترین خوردنى خرماست. زیرا در آیه 69 سوره نحل، عسل را مایه شفا و درمان
مردم معرّفى مى کند و نیز در موارد مختلفى از خرما نام مى برد و مردم را
به ارزش و اهمیّت این خوردنى سودمند توجّه مى دهد.

n: دو زن گناه کارى که قرآن کریم از آنان
یاد کرده کیستند؟

l: زنان گنه کار و زنان نیکوکارى که قرآن
کریم درباره آنها سخن گفته بسیارند، ولى دو نفر از برجسته ترین زنان
گنه کار که قرآن نام مى برد، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط هستند. در
آیه 10 سوره تحریم از این دو زن خیانت کار یاد مى کند و آنان را جهنّمى
مى شمارد و مى فرماید: «خداوند براى کسانى که کافر شده اند به همسر
نوح و همسر لوط مثل زده است. آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند،
ولى به آن دو خیانت کردند.»

قرآن کریم با نام
بردن از این دو زن جهنّمى، مى خواهد به همه ما بفهماند که حتّى اگر کسى همسر
پیامبر باشد، ولى به حرف خدا گوش ندهد، به آتش جهنّم گرفتار خواهد شد.

n: برخى از حیواناتى که نامشان در قرآن آمده
بنویسید.

l: قرآن کریم بارها از حیوانات نام برده و به
مناسبت هاى مختلفى به این موجودات شگفت انگیز اشاره کرده است. حتماً
مى دانید که براى بعضى از سوره هاى قرآن هم نام یک حیوان انتخاب شده
است. در پاسخ به سؤال بالا مى توانیم به این چهارده حیوان اشاره کنیم:

1 ـ گاو ماده در سوره بقره، آیه 67.

2 ـ میمون در سوره بقره، آیه 65.

3 ـ زنبور عسل در سوره نحل، آیه 68.

4 ـ شانه به سر در سوره نمل، آیه 20.

5 ـ مورچه در سوره نمل، آیه 18.

6 ـ خر در سوره جمعه، آیه 5.

7 ـ فیل در سوره فیل، آیه 1.

8 ـ سگ در سوره کهف، آیه 18.

9 ـ پشه در سوره بقره، آیه 26.

10 ـ عنکبوت در سوره عنکبوت، آیه 41.

11 ـ گرگ در سوره یوسف، آیه 17.

12 ـ شتر در سوره انعام، آیه 144.

13 ـ کلاغ در سوره مائده، آیه 31.

14 ـ گوسفند در سوره انعام، آیه 143.

n: قاتل نمرود کدام حیوان بود؟

l: بر اساس برخى روایات، قاتل نمرود که پادشاهى
ستمکار در دوران حضرت ابراهیم(علیه السلام) بوده ، پشه است که از راه
بینى وارد مغز نمرود شد و او را کشت. این مرگ ذلیلانه درس عبرتى است براى
آدم هاى مغرور و متکبّر که به ضعف و ناتوانى خود پى ببرند و ادّعاى بزرگى و
خدایى نکنند.

ج ـ معمّا گونه ها

n: مادرِ قرآن کدام سوره است؟

l: مادرِ قرآن ترجمه کلمه عربى «امّ القرآن»
است. درست است که کلمه «امّ» به معناى «مادر» است، امّا «امّ» معناهاى دیگرى هم
دارد. یکى از معناهاى «ام» اصل و اساس است. ترجمه «امّ القرآن» به «اصل و اساس
قرآن» بهتر است. «امّ القرآن» لقب سوره «حمد» است.

به خاطر آن که در
سوره حمد اصلى ترین و اساسى ترین مطالب قرآن آمده، این سوره را «امّ
القرآن» نامیده اند. در این سوره، هم خداى مهربان معرّفى شده، هم از قیامت
سخن به میان آمده و هم راه درست زندگى در دنیا بیان شده است. این سه مطلب اساس همه
سوره ها و آیه هاى قرآن است. پس مى بینید که انتخاب لقب «امّ
القرآن» (اصل و اساس قرآن) براى سوره حمد کار درستى بوده است.

n: کدام سوره قرآن نام یکى از شهرهاى شمالى
کشورمان هم هست؟

l: پاسخ این پرسش بیست و چهارمین سوره قرآن است
که سوره «نور» نام دارد. حتماً نام مجاهد شهید آیة الله شیخ فضل الله نورى را
شنیده اید. او از مردم همین شهر نور بود. شهر نور در استان مازندران قرار
دارد.

امّا آیا
مى دانید که چرا این سوره را نور نامیده اند؟ زیرا در آیه سى و پنجم آن
مى خوانیم که: (اَللهُ نُورُ
السَّماواتِ وَالاَْرْضِ); «خدا نور آسمان ها و زمین است.»
چون این آیه خیلى مهم و مشهور بوده، کل سوره را سوره نور نامیده اند.

n: کدام سوره است که یک آیه آن 31 بار تکرار
شده است؟

l: پاسخ، سوره
«الرَّحْمنِ»ـ سوره
پنجاه و پنجم قرآن ـ است. آیه سیزدهم این سوره که مى فرماید: (فَبِأَىِ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ) 31 بار
تکرار شده است.

در این سوره خدا به
بیان نعمت هایش مى پردازد و پس از هر نعمتى انسان ها و جنّیان را مورد
خطاب قرار داده و مى فرماید: (فَبِأَىِ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ); «پس کدامین نعمت پروردگارتان را
دروغ مى شمارید.» علّت این که آیه سیزدهم 31 بار تکرار شده نیز همین است.

n: کدام سوره قرآن نام یک فلز است؟

l: پاسخ، سوره پنجاه و هفتم قرآن یعنى سوره
حدید است.

حدید در زبان عربى به
معناى آهن است. مى دانید چرا این سوره را حدید نامیده اند؟ اگر آیه 25
این سوره را بخوانید پاسخ این پرسش را هم خواهید دانست. در این آیه خدا از آهن به
عنوان فلزّى محکم و بسیار سودمند یاد مى کند.

n: «زن امتحان شده» نام کدام سوره است؟

l: شصتمین سوره قرآن یعنى سوره «ممتحنه» به
معناى «زن امتحان شده» است. مى دانید چرا این سوره را ممتحنه
نامیده اند؟ با دقّت در آیه 10 این سوره علّت انتخاب نام ممتحنه را خواهید
دانست.

n: کدام سوره است که نام اسلحه دانشمند است؟

l: پاسخ، سوره شصت و هشتم قرآن ، یعنى
سوره قلم است. قلم، اسلحه دانشمندان در مبارزه با جهل و نادانى است. دانشمندان با
کتاب هایى که مى نویسند به جنگ نادانى مى روند و نمى گذارند
مردم اسیر آن شوند.

خدا در آغاز سوره
قلم، به قلم و نوشته هایى که با آن ایجاد مى شوند، سوگند یاد مى کند،
این نشانه اهمیتى است که قرآن به علم و دانش مى دهد. البتّه باید بدانید که
قلم و نوشته اى ارزش دارد که در خدمت سعادت انسان ها باشد; مثلاً اگر
آدم پلیدى در کتابش به پیامبر عزیز ما تو هین کرد، نوشته او نه تنها احترام ندارد،
بلکه باید آن را نابود کرد.

n: کدام موجود زنده است که نه انسان است و نه
حیوان و نه فرشته و یکى از سوره هاى قرآن نیز به نام اوست؟

l: پاسخ این سؤال سوره جنّ ـ هفتاد و دوّمین
سوره قرآن ـ است. در این سوره سخن از گروهى از جنّیان به میان آمده که با شنیدن
آیات قرآن که از سوى پیامبر خوانده مى شد، به قرآن ایمان آوردند و راه هدایت
را برگزیدند. به همین سبب، این سوره، جن نامیده شده است.

n: در کدام سوره است که فقط در «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» آن حرف «میم» آمده است؟

l: پاسخ این پرسش سوره کوثر است. سوره اى
که به نظر بسیارى از مفسّران قرآن کریم درباره حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)
نازل شده است.این سوره صد و هشتمین سوره قرآن است.

n: کدام پیامبر سوار زیر دریایى خدا شد؟

l: این سؤال معمّا گونه مربوط به داستان حضرت
یونس(علیه السلام) است که در قرآن کریم آمده است.
خلاصه اى از داستان این پیامبر را مى توانید در فصل چهارم که مربوط به
داستان هاى قرآنى است بخوانید. منظور از زیر دریایى خدا، نهنگى است که یونس
را زنده زنده بلعید.

n: در کدام جنگ یک ششم مردم روى زمین کشته
شدند؟

l: پاسخ این سؤال مربوط مى شود به زمانى
که قابیل برادرش هابیل را به قتل رساند. در آن زمان تنها شش نفر روى زمین زندگى
مى کردند که عبارت بودند از: حضرت آدم و حوّا، دو پسر آنها به نام هاى
هابیل و قابیل و دو دخترشان.

هابیل و قابیل هر دو
قربانى کردند، ولى خداوند قربانى قابیل را نپذیرفت. قابیل به برادرش هابیل حسادت
کرد و او را کشت و در حقیقت یک ششم مردم روى زمین را نابود کرد.

n: زن هیزم کش چه کسى بود؟

l: «هیزم کش» زنى است که قرآن کریم در آیه 4
سوره مسد این لقب را به او داده است. نام اصلى او «امّ
جمیل» است. وى و
شوهرش ابولهب از بدترین دشمنان حضرت محمّد(صلى
الله علیه وآله)
بودند. این زن نابکار هیزم جمع مى کرد و سر راه پیامبر مى ریخت تا پاى
مبارک آن حضرت زخمى شود. شاید به همین دلیل باشد که قرآن او را هیزم کش
نامیده است.

n: کدام آیه است که اگر آن را از آخر به اوّل
هم بخوانیم همان آیه مى شود؟

l: پاسخ این سؤال بخشى از آیه 3 سوره پنجاه و
ششم قرآن یعنى سوره مدثّر است. عبارت (رَبَّکَ فَکَبِّر) را که در این آیه آمده اگر از
آخر به اوّل هم بخوانیم باز هم مى شود: (رَبَّکَ فَکَبِّر) آیا
مى دانید معناى این جمله از قرآن چیست؟ (رَبَّکَ فَکَبَّرْ)یعنى خدا را به بزرگى یاد کن.

n: آیة الکرسى کدام آیه است؟

l: آیة الکرسى آیه 255 سوره بقره است که با (اَللهُ لا اِلهَ اِلّا هُوَ الْحَىُّ
القَیُّومُ)آغاز مى شود و به (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمُ) پایان مى یابد. آیة الکرسى
این آیه است: (اللّهُ لاَ إِلهَ
إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا
فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ
بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ
بِشَیْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ). از
آن جا که کلمه «الکُرسىّ» در این آیه آمده آن را «آیة الکرسى» نامیده اند.
این آیه یکى از آیه هاى مهم قرآن کریم است. حضرت على(علیه
السلام) درباره این
آیه فرمودند: «اگر بدانید که این آیه چیست در هیچ حالى آن را ترک نخواهید کرد.»

علّت اهمیت زیاد این
آیه آن است که آیة الکرسى درباره شناخت خداست. خواندن این آیه و توجّه به معناى آن
باعث مى شود که همیشه خدا را به یاد داشته باشیم و در زندگى به او تکیه کنیم.

n: کدام آیه است که اگر آن را هنگام خوابیدن
بخوانیم هر زمان که بخواهیم بیدار مى شویم؟

l: پاسخ این پرسش آیه آخر سوره کهف است، که
مى فرماید : (قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ اِلَىَّ یُوحى اَنّما اِلهُکُمْ
اِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلا صالِحاً وَ
لا یُشْرکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَداً).

امام صادق(علیه السلام) فرموده است: «هیچ کس نیست که به هنگام خواب،
آخر سوره کهف را بخواند، مگر آن که در همان ساعتى که مى خواهد، بیدار شود.»

این حدیث را عالم بزرگ شیعه، مرحوم کلینى در کتاب کافى آورده است. شما هم
مى توانید این آیه را موقع خوابیدن بخوانید و ان شا ءالله در ساعتى که
مى خواهید بیدار شوید. افراد زیادى این کار را تجربه کرده و نتیجه
گرفته اند. امیدواریم که شما نیز از این لطف قرآن کریم و دیگر برکات این کتاب
بزرگ بهره مند گردید.