اولین پیامبر بنی اسرائیل

image: 
اولین پیامبر بنی اسرائیل چه کسی بود؟

اولین پیامبر بنی اسرائیل چه کسی بود؟ فرق بین پیامبران از بنی اسرائیل و پیامبران بر بنی اسرائیل چیست؟آیا حضرت یعقوب هم از انبیاء بنی اسرائیل بودند؟ بعد از حضرت یوسف تا حضرت موسی، چه پیامبرانی مبعوث شده بودند؟

اسرائیل لقب حضرت یعقوب (علیه السلام) است و بنی اسرائیل دوازده سبط یا خاندان اند که آن ها را از نسل دوازده پسر یعقوب می دانند. به پیامبرانی که بر قوم بنی اسرائیل مبعوث شده اند انبیاء بنی اسرائیل گفته می شود.
منظور از انبیاء بنی اسرائیل می تواند یکی از این دو باشد:
- پیامبرانی که از بنی اسرائیل بودند: که در این صورت اولین آن ها حضرت یوسف (علیه السلام) است.
- پیامبرانی که بر بنی اسرائیل مبعوث شدند: که در این صورت اولین آن ها حضرت موسی (علیه السلام) است که برای نجات این قوم از چنگال فرعون مبعوث شد.

آن شخصی که پیامبران بنی اسرائیل از نسل او می باشند، لاوی فرزند یعقوب است. در روایت از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که چون زمان رحلت حضرت یوسف فرا رسید، آل یعقوب را که در آن وقت هشتاد نفر بودند، جمع کرد و گفت: قبطیان بر شما غالب خواهند شد و شما را اذیت می کنند. نجات تان توسط فردی از نسل لاوی است که نام او موسی و پسر عمران است.(1) حضرت موسی به سه واسطه به لاوی می رسد.(2)

بنی اسرائیل به فرزندان و نسل حضرت یعقوب(علیه السلام) گفته می شود، بنابراین خود حضرت یعقوب، از بنی اسرائیل نمی باشد. مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» اسرائیل را همان یعقوب دانسته است؛ و می‌ گوید، اِسرا یعنی عبد و ئیل به معنی الله و این کلمه به معنای عبداللَّه است.(3)

حضرت موسی(علیه السلام) هم یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود.

پیامبران از بنی اسرائیل یعنی پیامبرانی که از نسل حضرت یعقوب(علیه السلام) بودند، پیامبران بر بنی اسرائیل یعنی پیامبرانی که از بنی اسرائیل نبودند، ولی بر بنی اسرائیل مبعوث شده بودند.
پس از حضرت یوسف(علیه السلام) تا زمان موسی(علیه السلام) کسی به «مقام نبوّت و پیامبری» نرسید؛ هر چند پس از یوسف جانشینان و مبلّغانی به امر خدا قیام کردند که مردم را به یکتاپرستی و کارهای نیک دعوت می‌ کردند،(4) همان‌طور که شیخ صدوق(ره) می‌ گوید: «خداى تبارک و تعالى دوازده سبط (نسل) را بعد از یوسف‏ فرستاد سپس موسى و هارون را در مصر به فرعون و پیروانش مبعوث کرد».(5)

پی نوشت ها:
1. علامه مجلسی ،حیوه القلوب، تحقیق سید علی امامیان، قم، سرور، چاپ اول، 1375 ش، ج 1، ص 584.
2. همان، ص 579.
3. طبرسی، مجمع البیان، ط مؤسسة الأعلمي 1372ش، ج 1، ص 206.
4. ر.ک: ابو الحسن مسعودى، إثبات الوصیة للإمام علی بن ابی طالب(ع)، انتشارات انصاریان، قم، چاپ سوم، 1423ق، ص 50 – 51
5. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، 1395ق، ج 1، ص 220

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: