آرزو و اخلاص

image: 
باتوجه به اين حديث چه رابطه ای بين آرزوها و خالص شدن اعمال وجود دارد؟

امام علی(ع) می فرماید: «آرزوهايت را كم كن تا اعمالت خالص شود.» باتوجه به اين حديث چه رابطه ای بين آرزوها و خالص شدن اعمال وجود دارد؟

این که امام امیر المومنین علی (علیه السلام) فرموده: «قلّل الآمال تخلص لك الاعمال»؛ كم كن اميدها را تا خالص شود از براى تو عمل ها(1)، يعنى اگر كم كنى اميدهاى دنيوى را خالص مى شود از براى تو عمل ها از براى حق تعالى و رضا و خشنودى او، تعالى شأنه.
این بدین خاطر است که آمال و ارزوهای دنیوی و بهره مندی از تمامی لذائذ مادی و جسمانی همان تعلق است که بارها تاکید نموده اند تعقل با تعقل سازگاری ندارد، انسان در یک دل، محبّت دو امر متضادّ را نمی‌ تواند داشته باشد(2)، یا خدا دوستی یا دنیاطلبی.
دنیا، شکوفه‌ ای زودگذر است، غنچه‌ ای است که برای کسی باز نشده و به کسی وفا نکرده است و خداوند، دنیا را کالای غرور و متاعی اندک به حساب آورده است.
نمی توان انتظار داشت انسانی که همواره در پی کسب عافیت های زندگی مادی و دنیوی است، از آفات و صدمات ناشی از آن که بر روح و روانش وارد می آید مصون و ایمن باشد، و چون چنین شد دیگر نمی توان در اطاعت و بندگی خداوند و کسب رضایت او مخلصانه و مجاهدانه گام برداشت؛ چرا که خاطر انسان مشغول به فراهم نمودن اموری است تا به آمال و آرزوهای خود نزدیک تر شود، و این خود منجر به دوری و بُعد انسان از خلوص در عبادت بلکه موجب دوری وی از اصل عبادت می گردد. به تعبیر جناب آيت الله سلطان آبادی(ره) كسي كه با آرزوها سير می كند، كی مي رسد عمل انجام بدهد؟
به راستی كسي كه با آرزوها سير مي كند، ديگر نمي رسد عمل انجام بدهد، چه برسد به اخلاص در عمل.

پی نوشت ها:
1. شرح غررالحکم، ج 4، صفحه 511.
2. احزاب/ 4.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: