علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

چرا به حضرت آدم (علیه السلام) لقب صفی الله داده شد؟

موضوع: 

منظور از خروس عرشی یا خروس آسمانی در روایات چیست؟ سند و دلالت این روایات صحیح است؟

موضوع: 

چه توصیفاتی در روایات درباره آسمانها آمده است؟

موضوع: 

امامان معصوم (علیهم السلام) چه اشعاری را خودشان سروده اند و چه اشعاری منسوب به ایشان است؟

موضوع: 

آیا عروس به هنگام اجرای صیغه عقد ازدواج باید ذکر یا سوره خاصی بخواند؟

موضوع: 

کدام روایات در زمان تقیه فرموده شده و دیگر کاربرد ندارد؟ و کدام هنوز کاربرد دارد؟

موضوع: 

چطور خداوند در آیه 40 سوره یس می فرماید خورشید به ماه نمی رسد و یا شب نمی تواند بر روز پیشی بگیرد؟ مگر خورشید و ماه پشت سر همدیگرند که به همدیگر برسند یا به هم ملحق شوند؟ آیا این آیه مطابق فکر افراد قدیم هست که فکر می کرند خورشید حرکت می کند و زمین تخت هست؟

موضوع: 

چرا باید قبل از غذا خوردن «بسم الله الرحمن الرحیم» گفت؟

موضوع: 

آیا سیدنام هایی هم هستند که آل یس (صلی الله علیه و آله) نباشند؟ و هر کس پیشوند سید بودن از طرف پدر را دارد، از آل یس (صلی الله علیه و آله) است؟

موضوع: 

آیا آیه ۵۷ سوره غافر خلقت انسان را زیر سوال برده است؟ خداوند برای خلقت انسان به خود، احسنت فرمود؛ در حالی که این آیه، خلقت آسمان ها و زمین را از خلقت مردم بزرگتر معرفی می کند.

موضوع: